20 maja 2024

Wiele dobrych stomatologicznych inicjatyw

Ostatnie tygodnie to szereg wydarzeń, w tym związanych z kształceniem. To liczne spotkania stomatologów i bardzo wiele ciekawych, ważnych i potrzebnych dyskusji.

Foto: Marta Jakubiak

Na uwagę zasługuje niewątpliwie spotkanie sekcji polskiej Akademii Pierre Faucharda (APF), o tyle nietypowe, że poświęcone między innymi wspomnieniom o trzech wspaniałych mistrzach i nauczycielach stomatologii: prof. Zofii Knychalskiej-Karwan, prof. Bogumile Płonce oraz prof. Zbigniewie Jańczuku, przedstawionym przez ich wychowanków, uczniów i współpracowników.

Myślę, że każde spotkanie poświęcone bieżącym sprawom, wykładom, naszemu rozwojowi zawodowemu, powinno być poprzedzone wspomnieniami o tych, którym zawdzięczamy to, że swój zawód wykonujemy na tak wysokim poziomie. Wydarzeniem, chyba najbardziej zauważonym w Polsce w tym roku, była Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych oraz I Kongres Unii Stomatologii Polskiej, które odbyły się w dniach 14-16 września w Poznaniu pod hasłem CEDE 2017.

Można pogratulować organizatorom, że tak dobrze wykorzystali doświadczenia, jakie nabyli podczas ubiegłorocznego kongresu FDI. To buduje, że coraz lepiej potrafimy organizować tego typu spotkania, warsztaty i wykłady. Na pewno szerokim echem odbiły się sesje, szczególnie te w nowej formule, która wśród uczestników i organizatorów uwzględniła udział licznych stowarzyszeń związanych z naszym zawodem.

Po raz pierwszy współorganizatorem jednej z nich była Naczelna Izba Lekarska. Osiągnęliśmy sukces, jeśli chodzi o udział w niej znakomitych wykładowców i spore zainteresowanie uczestników, jedynie frekwencja była nieco niższa od oczekiwanej. I jak wspólnie zauważono, łączenie tego typu wydarzeń – dużej ekspozycji nowoczesnego sprzętu i wyrobów medycznych ze współistniejącymi w tym samym czasie warsztatami i wykładami – trochę ze sobą koliduje.

Przyszłoroczne spotkanie zostanie więc zaplanowane nieco inaczej, by można było wziąć udział we wszystkich wydarzeniach, bez konieczności rozstrzygania dylematów, które z nich pominąć. Chylę czoła przez prof. Marzeną Dominiak za jej wielkie wkład i zaangażowanie, dzięki którym tegoroczne spotkanie stomatologów w Poznaniu było na wspaniałym, europejskim poziomie. I raz jeszcze składam gratulacje w związku z nominacją pani profesor na członka Komitetu ds. Edukacji Światowej Federacji Dentystycznej.

Pod koniec września odbyły się w Słoku VIII Stomatologiczne Spotkania organizowane przez dra Jacka Pypcia i kolegów z Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy prezentowanych tam wykładów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo ciekawe i holistyczne przedstawienie problemów radiologicznych przygotowane przez prof. Ingrid Różyło-Kalinowską. Co roku jest wspaniała atmosfera, integrująca środowisko, a poziom wykładów bardzo wysoki. Zarówno podczas tego pierwszego, jak i drugiego wydarzenia tematem wiodącym i niepokojącym była opieka stomatologiczna nad dziećmi.

Podczas CEDE odbyła się debata „Czy polskie dzieci muszą być skazane na próchnicę?” zorganizowana pod kierunkiem prof. Doroty Olczak-Kowalczyk, konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, pod patronatem Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka. Odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, padło wiele wniosków, a ten końcowy dotyczył konieczności opisania problemów opieki stomatologicznej nad dziećmi, by zainteresować panią premier Beatę Szydło tematem, dlaczego władze publiczne nie mogą sobie z problemem próchnicy przez lata poradzić.

Z kolei w Słoku postulowano, by w szerszym zakresie zainteresować media publiczne zagadnieniami dotyczącymi opieki zdrowotnej w Polsce, żeby o problemach chorób jamy ustnej informować częściej i szerzej. Być może dzięki temu zainteresują się tym tematem politycy, którzy mieli uczestniczyć w debacie stomatologów, ale niestety nikogo z senatorów i posłów nie było.

11 września odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Razem dla Zdrowia”, współorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską i Fundację My Pacjenci, poświęcone tym razem finansowaniu systemu i świadczeń. Można powiedzieć, że jest światełko w tunelu, szczególnie po wystąpieniu prof. Piotra Czauderny z Narodowej Rady Rozwoju. Wydaje się, że powrót do rozmów o podwyższeniu składki zdrowotnej jest chyba możliwy, co może być również pewną nadzieją dla stomatologów.

Leszek Dudziński
Wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL