21 maja 2024

Wiele niewykorzystanych miejsc rezydenckich?

Stanowisko Nr 18/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw wobec sposobu rozdziału rezydentur podczas obecnie trwającej sesji kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia.

Nie odpowiada on aktualnym potrzebom ani lekarzy, ani pacjentów, gdyż ma wpływ na ogólną liczbę lekarzy i ich dostępność.

Zmniejszenie liczby etatów (1856 w całym kraju, podczas gdy w sesji wiosennej w 2016 r. było 1901 etatów rezydenckich) i ograniczenie liczby dziedzin, w których dostępne są rezydentury, budzi niepokój całego środowiska lekarskiego, w szczególności młodych lekarzy, rozpoczynających swój rozwój zawodowy.

W marcu 2016 r. o rezydenturę można było ubiegać się w 58 spośród 75 dziedzin medycyny, natomiast obecnie jedynie w 20.

Ponadto zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia w trwającej sesji rozdział rezydentur spowoduje, że wiele miejsc rezydenckich nie będzie wykorzystanych. Dla przykładu, w całej Polsce już w sesji wiosennej dostępnych jest 300 miejsc z medycyny rodzinnej (16% całego naboru), w tym w województwie mazowieckim 100 spośród 270 przyznanych (a więc 37%).

Tymczasem w tej specjalności szkolenie w trybie rezydentury odbywa obecnie około 1300 osób, w tym w trybie rezydenckim 2/3, a w trakcie 1. roku szkolenia w trybie rezydenckim jest około 200 osób. Można więc spodziewać się, że znaczna część rezydentur pozostanie niewykorzystana ze szkodą dla innych, poszukiwanych przez młodych lekarzy możliwości specjalizowania się.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozumie potrzebę kształtowania liczby specjalistów zgodnie z priorytetami ochrony zdrowia, ale w jego ocenie dokonany w sesji wiosennej 2017 r. podział miejsc tylko w niewielkim stopniu przyniesie oczekiwany efekt.

Jednocześnie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na odbywanie szkolenia w trybach pozarezydenckich, w tym także w ośrodkach zagranicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez utrzymanie liczby lekarzy przynajmniej na obecnym poziomie niezbędne jest podejmowanie licznych równolegle prowadzonych i skoordynowanych działań poprawiających warunki kształcenia i pracy lekarzy w Polsce.

Jednym z nich powinno być przyjęcie takiego systemu naboru na rezydentury, który będzie opierał się na przejrzystych zasadach oraz uwzględniał oczekiwania wyrażane przez młodych lekarzy i zaproponowane między innymi przez powołany Ministra Zdrowia zespół ds. zmian w kształceniu podyplomowym.

Pojedyncze działania, takie jak zastosowane w obecnej sesji naboru na rezydentury ograniczenie miejsc do specjalizacji priorytetowych, spowodują więcej niezadowolenia i nieporozumień niż korzyści.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża gotowość udziału w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki kształcenia oraz pracy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, które będą zmierzać do dostosowania rozwiązań do potrzeb środowiska lekarskiego a zarazem sprzyjać będą polepszeniu dostępności lekarzy dla pacjentów.