20 maja 2024

Wielkie nadzieje lekarzy. Zmiana ustawy wprowadzi nową jakość?

Naczelna Rada Lekarska popiera dorobek zespołu powołanego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami lekarzy rezydentów, który pod kierownictwem dr. Jarosława Bilińskiego pracował nad projektem zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zawierającego plan reformy szkolenia podyplomowego i prawa pracy.

Foto: Marta Jakubiak

W piątek Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko jednogłośnie i zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych.

– Bardzo dziękuję doktorowi Jarosławowi Bilińskiemu i członkom zespołu za zaangażowanie i pracę. Jesteśmy za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego – mówi prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, prezes NRL.

– Jesteśmy przygotowani do prac legislacyjnych. W związku z tym zwróciłem się w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym zakresie w trybie natychmiastowym zwołam nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, na którym skupimy się tylko i wyłącznie nad zapisami zawartymi w projekcie ustawy. Mam nadzieję, że projekt tej ważnej ustawy, który dotyczy środowiska lekarskiego, zapoczątkuje zmiany systemu kształcenia oraz zmiany warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, które będą miały pozytywny wpływ na naszą pracę a przede wszystkim usatysfakcjonują pacjentów – podsumowuje prezes NRL.

Cieszę się, że NRL jednogłośnie poparła projekt i wyraziła podziękowanie za ogrom pracy włożony przez członków Zespołu w jego stworzenie. Wszyscy mamy nadzieję, że projekt ten zostanie przyjęty przez rząd w całości, gdyż wprowadza nową jakość w naszym zawodzie. Jest to pierwszy projekt ustawowy, regulujący fundamentalne sprawy dla naszego zawodu, który wypływa od nas samych. Czujemy poparcie środowiska, a jeśli będą ewentualne uwagi wypływające od niego to chętnie się z nimi zapoznam – komentuje dr n. med. Jarosław Biliński.