12 kwietnia 2024

Wielkopolska: Radość w szpitalu w Szamotułach (foto)

29 stycznia odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku ochrony zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach (woj. wielkopolskie). Pomieszczenia mogli też zwiedzać mieszkańcy powiatu.

Budynek ochrony zdrowia posiada cztery poziomy o łącznej powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych. W przyziemiu nowego budynku znajduje się serwerownia oraz szpitalna sterylizatornia wyposażona w najnowocześniejsze, światowej klasy urządzenia.

Parter i pierwsze piętro zostały zaadaptowane na potrzeby poradni specjalistycznych (m.in. neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej czy reumatologicznej) oraz gabinetów zabiegowych. W początkowych planach nowy budynek miał być trzykondygnacyjny (jednopiętrowy).

– Zdecydowaliśmy się na budowę dodatkowego piętra, mając na uwadze przyszłe potrzeby rozwojowe placówki. Obecnie najwyższa kondygnacja (czyli drugie piętro) pozostaje w stanie surowym zamkniętym. Planujemy tam otwarcie kolejnych gabinetów poradni specjalistycznych. Adaptacja piętra rozpocznie się jeszcze w tym roku – zapowiedział dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

W nowym budynku zadbano o udogodnienia dla pacjentów. Kolejkami do rejestracji oraz poszczególnych poradni zarządzać będzie system numerkowy. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z windy oraz specjalnego podjazdu. Pomieszczenia zostały odpowiednio oznaczone, dzięki czemu pacjenci będą mogli bez problemu odnaleźć właściwy gabinet. Szamotulski szpital zadbał również o kącik zabaw dla najmłodszych pacjentów.

Nowe gabinety poradni specjalistycznych zostaną udostępnione pacjentom do połowy lutego. W budynku głównym, w miejscu zajmowanym dotychczas przez poradnie, powstanie gabinet lekarza rodzinnego (w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz lekarza medycyny pracy. Dzięki dużej poczekalni poprawi się komfort oczekujących.

– Budowa budynku ochrony zdrowia jest największą od 40 lat inwestycją zrealizowaną przez szamotulski szpital. Dzięki większej przestrzeni oraz wprowadzonym udogodnieniom poprawią się warunki, w jakich pacjenci będą oczekiwać na przyjęcie do lekarza. Składam serdecznie podziękowania władzom powiatu szamotulskiego: panu staroście, członkom zarządu powiatu oraz radnym za ogromną pomoc w realizacji inwestycji – mówił podczas uroczystości otwarcia dyrektor SP ZOZ w Szamotułach Remigiusz Pawelczak.

Budowa nowego budynku ochrony zdrowia trwała od października 2016 r. Całość prac wraz z wyposażeniem kosztowała ponad 6,5 mln zł. Z tej kwoty ponad 4,9 mln zł przekazało Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Blisko 650 tys. zł pochodziło ze środków własnych szpitala. Dodatkowym „zastrzykiem” gotówki była pożyczka z WFOŚiGW w wysokości ponad 928 tys. zł, umarzalna w 40 proc., dzięki której szpital zakupił nowoczesne sprzęty do centralnej sterylizacji.