23 maja 2024

Wkrótce ruszy badanie nad doustnym lekiem przeciw COVID-19 w Polsce

W maju, dzięki współpracy z Agencją Badań Medycznych oraz wsparciu administracji publicznej, firma Roche uruchomi w Polsce rekrutację pacjentów do drugiej, a następnie trzeciej fazy badań klinicznych nad przeciwwirusowym lekiem AT-527.

Foto: pixabay.com

AT-527 to nowy doustny lek, który jest oceniany pod kątem leczenia pacjentów z COVID-19 (z przebiegiem łagodnym lub średnim) oraz zapobiegania zakażeniom, który może istotnie przyczynić do opanowania pandemii SARS-CoV-2 i jego przyszłych mutacji.

– Cieszę się, że dzięki wspólnym wysiłkom i współpracy Agencji Badań Medycznych i innowacyjnych firm farmaceutycznych udaję się nam ściągać do Polski najbardziej obiecujące badania, do których pacjenci w naszym kraju szybciej uzyskują dostęp. To pokazuje, jak atrakcyjnym i ważnym partnerem stajemy się na rynku biotechnologicznym – podkreśla prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Doustne leki przeciwwirusowe mogą odegrać ważną rolę, uzupełniając szczepionki, w zatrzymaniu pandemii COVID-19, szczególnie w sytuacji gdy dostępność do szczepienia jest ograniczona, a także u pacjentów z obniżoną odpornością, którzy mogą nie uzyskać skutecznej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu.

Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe, które zatrzymują replikację wirusa, mogą zapobiegać postępowi choroby i zmniejszać potrzebę hospitalizacji, przyspieszać ustąpienie objawów oraz mogą zmniejszać zakaźność i potencjalnie ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa poprzez ograniczenie przenoszenia.

Lek AT-527 ma unikalny mechanizm działania, który celuje w polimerazę RNA SARS-CoV-2 i jest silnym inhibitorem replikacji wirusa w ludzkich liniach komórkowych. Opierając się na swoim mechanizmie, AT-527 może również tworzyć wysoką barierę oporności i zapewniać szerokie pokrycie antywirusowe dla różnych jego wariantów. Jest to szczególnie ważne gdyż pozwoli skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa, niezależnie od jego mutacji.

W drugiej fazie badań klinicznych, której uruchomienie planowane jest w maju, planowane jest włączenie nawet 20 proc. pacjentów planowanych w całym badaniu. Dzięki zaangażowaniu Agencji Badań Medycznych planowane jest zwiększenie liczby ośrodków klinicznych, w których będzie prowadzone badanie. Dzięki temu Polska będzie miała niezwykle ważny udział w rozwoju leku, a polscy pacjenci już teraz szansę na skorzystanie z nowej opcji terapeutycznej w fazie badań klinicznych.

Źródło: ABM