27 maja 2024

Wsparcie dla lekarzy. Przegląd prawny. Zbiórka pieniędzy

Na początku epidemii Śląska Izba Lekarska udostępniła swój budynek na potrzeby organizacji magazynu środków ochrony indywidualnej.

Foto: Justyna Koziarz / SIL

Trafiają do niego m.in. maseczki, kombinezony ochronne, przyłbice i rękawiczki, które udaje się pozyskiwać nieodpłatnie od różnych firm i instytucji.

Następnie są one przekazywane placówkom medycznym, które ich potrzebują. W organizację magazynu i pozyskiwanie darów włączyli się studenci SUM w Katowicach.

Z kolei ze zbiornika o pojemności 1000 litrów w siedzibie izby rozlewany jest płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie chloru (dostępy jest dzięki uprzejmości Oddziału Kopalni Węgla Kamiennego Piast-Ziemowit). W pierwszej kolejności trafia on do szpitali i poradni.

Ponadto Śląska Izba Lekarska rozpoczęła zbiórkę funduszy na zakup respiratora lub sprzętu EKMO poprzez Fundację Pro Medico. Izba pośredniczy też w zakupie płynu do dezynfekcji skóry dłoni.

Dział prawny OIL w Łodzi opracował przegląd obowiązujących przepisów prawa uchwalonych w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii. Omówiono w nim nowe obowiązki i uprawnienia, a także regulacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695).

Trwa zbiórka pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej i innych form pomocy lekarzom w OIL w Gdańsku. Do 20 kwietnia udało się zgromadzić ponad 40 tys. zł. Izba zakupiła już m.in. przyłbice, maseczki, środki dezynfekujące do rąk, czepki, fartuchy. Zaopatrzenie trafiło do 20 podmiotów leczniczych, ale potrzeby są o wiele większe – po pomoc zgłosiło się około dwustu podmiotów. Zbiórka trwa nadal.