19 czerwca 2024

Wsparcie w zakresie onkologii dla warszawiaków

Podmioty lecznicze m.st. Warszawy zabezpieczają mieszkańcom stolicy szeroki zakres świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom nowotworowym. Mają oni zapewniony dostęp do programów zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych z zakresu onkologii oraz  świadczeń szpitalnych.

Pakiet onkologiczny, w zakresie leczenia szpitalnego, realizowany jest przez 10 miejskich podmiotów leczniczych, spośród 11 (poza Warszawskim Szpitalem dla Dzieci), zaś w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 20 miejskich podmiotach leczniczych, które posiadają poradnie w większości dzielnic Warszawy.

W 2014 r. miejskie podmioty lecznicze udzieliły w poradniach specjalistycznych następującą liczbę porad:

  • w zakresie onkologii – ponad 33 tys.,
  • w zakresie chirurgii onkologicznej – ponad 6,5 tys.,
  • w zakresie profilaktyki chorób piersi – ponad 1,6 tys.,
  • w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej – blisko 1 tys.

Istotną rolę odgrywa również działalność lecznicza prowadzona w zakresie profilaktyki nowotworowej. Podmioty lecznicze m.st. Warszawy realizują od kilku lat programy zdrowotne: „Program Profilaktyki Raka Piersi” oraz „Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wynikające z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Pierwszy z nich realizowany był na dwóch poziomach szczegółowości badań: etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki. Na „Program” składają się badania mammograficzne oraz dalsza diagnostyka kobiet z dodatnim wynikiem badania mammograficznego. W 2014 r. w ramach programu przebadanych zostało ponad 10 500 kobiet.

Miasto przyznaje dotacje inwestycyjne podmiotom leczniczym zabezpieczającym takie usługi jak profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów. W latach 2006-2011 Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny otrzymał dotacje w kwocie 5,6 mln zł.

W latach 2007-2014 na modernizację i rozbudowę trzech szpitali ginekologiczno-położniczych oraz modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Solec, przeznaczono 321,9 mln zł. Ponadto przyznano dotację na modernizację i utworzenie przychodni, w zakresie poradni K, diagnostyki z mammografią, poradni onkologicznych. W latach 2005-2014 szpitalom miejskim przyznano dotację na zakup 11 mammografów w wysokości 8,5 mln zł.

Miasto udzieliło również dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2014-2016, tj. na zapobieganie i rozwiązywanie problemów medyczno-społecznych w łącznej kwocie 219 750 zł, w tym m.in.  dla kobiet po mastektomii, z czego Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa Centrum otrzymało 57 750 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil”  Warszawa 107 250 zł, a Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek 54 750 zł.

Natomiast na promocję zdrowia wsparcie otrzymały: „Feniks” Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek w kwocie 40 720 zł i Towarzystwo Rozwoju Rodziny w kwocie 148 800 zł.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.