16 czerwca 2024

Wspólne Święta – kampania społeczna OIL w Warszawie

„Wspólne Święta” – to hasło kolejnej odsłony kampanii społecznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy dołączą do niej także Bydgoska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie.

Foto: OIL w Warszawie

Cel kampanii „Wspólne Święta” jest jasny: powstrzymać zjawisko oddawania seniorów „na przechowanie” na okres świąt do szpitali. Działania mają zwrócić uwagę na ten problem.

– W święta w szpitalach przybywa seniorów. Mimo że szpital to nie dom opieki, a starsi ludzie to nie przedmioty, lekarze często spotykają na oddziałach pacjentów, których nie powinno tam być. Hospitalizacja powinna dotyczyć osób, które wymagają tego ze wskazań medycznych. Niestety dzieje się inaczej – mówi Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Inicjatorem akcji są młodzi lekarze

Pierwsza odsłona akcji została zainicjowana 19 grudnia 2018 roku przez Komisję Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy ze wspólnym przekazem wystąpią trzy izby. Do akcji dołączają Bydgoska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie.

Warto pamiętać, że przedświąteczne hospitalizacje to element szerszego problemu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2021 ponad połowę pacjentów oddziałów internistycznych stanowili pacjenci powyżej 70. roku życia. Jeśli zawęzić statystykę tylko do osób po 80. roku życia, to stanowiły one prawie jedną trzecią wszystkich hospitalizacji internistycznych.