27 maja 2024

Współpraca AMB i NCR. Cel: spójność badań naukowych

Porozumienie o współpracy, obejmujące w szczególności wzajemne wsparcie w wykorzystywaniu wyników badań oraz wdrażaniu innowacji do systemu ochrony zdrowia, zawarli prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński oraz dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki.

Foto: pixabay.com

Celem zawartego porozumienia jest tworzenie wspólnych instrumentów finansowania i innych mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji badań naukowych i prac rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych.

Porozumienie obejmuje także działania na rzecz komplementarności oferty programowej oraz działania wspierające umiędzynarodowienie oraz promocję polskiej nauki.

Porozumienie stworzy nowe możliwości realizacji wspólnych projektów zespołom badawczym, a także kontynuację badań podstawowych, które zakończyły się ciekawymi wynikami na etapie badań przedklinicznych. Długoterminowym celem inicjatywy jest doprowadzenie do wdrożenia odkryć, które w innym wypadku pozostały by jedynie na etapie badań podstawowych.

– Istotne jest budowanie łańcucha finansowania badań od nauk podstawowych, przez prototypizację aż do badań klinicznych i wdrożeń. Polska nauka musi stać się nauką użytkową i przekładać na dostęp do technologii. Wierzę, że biotechnologia może stać się przykładem i precedensem w polskich pracach B+R – komentuje prezes Agencji Badań medycznych dr Radosław Sierpiński.

Współpraca między Agencją Badań Medycznych a Narodowym Centrum Nauki pozwoli na wypełnienie luki na rynku badań w postaci badań przedklinicznych, co w konsekwencji przyczyni się do rozpoczęcia skutecznych badań klinicznych. Ponadto badacze uzyskają szansę na realizację projektów naukowych o szerszej perspektywie, nastawionych na dobro pacjenta już od etapu badań podstawowych.

– Rozpoczynająca się współpraca pomiędzy NCN a ABM pozwoli na rozwijanie i wdrażanie pomysłów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez NCN. Taki model wspólnego działania bardzo potrzebny w polskim systemie rozwijania nauki. Liczymy na wartościowe projekty badań klinicznych lub nowych terapii opartych na nowatorskich badaniach naukowych w obrębie tematyki dotyczącej chorób cywilizacyjnych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.