22 kwietnia 2024

Współpraca: klucz do innowacyjnej przyszłości

Tworzone w Polsce projekty mogą być konkurencyjne na rynku światowym i łatwiejsze do implementacji w Polsce. By tak się stało, potrzebne jest zaangażowanie do nich lekarzy – pisze dr Artur Drobniak.

Fot. arch. prywatne

Rzeczywistość w świecie medycyny zmienia się niezwykle dynamicznie. W najbliższej dekadzie w poprawie jakości opieki zdrowotnej i osiąganiu coraz lepszych wskaźników klinicznych kluczową rolę odegrają prawdopodobnie innowacje.

Aby jednak mogły być skuteczne, a przede wszystkim dobrze dostosowane do potrzeb rynku ochrony zdrowia, pacjentów i lekarzy, konieczne jest zaangażowanie lekarzy specjalistów. I to już na etapie procesu projektowania, tworzenia, a potem testowania nowych rozwiązań.

Włączenie do procesu innowacyjnego lekarzy specjalistów ma również duże znaczenie dla skutecznej implementacji nowych rozwiązań. Lekarze jako końcowi użytkownicy mają unikalne spojrzenie na praktyczne aspekty codziennej pracy w obszarze medycyny. Ich zaangażowanie w projekt od początku może pomóc dostosować nowe technologie do realiów klinicznych, eliminując potencjalne bariery wdrożeniowe. W tym kontekście współpraca lekarzy ze start-upami staje się nie tylko pożądana, lecz wręcz konieczna.

Dzięki swojej działalności NIL IN zaangażował już pokaźną grupę lekarzy zafascynowanych nowinkami zarówno technicznymi, jak i związanymi ze sztuczną inteligencją. Kontynuując nasze starania połączenia środowisk lekarzy, inżynierów i biznesu, pragnę przedstawić nowy cykl spotkań zaplanowany na 2024 r.

Pod hasłem „Connect. Discover. Share” wraz z Venture Cafe Warsaw zapraszamy wszystkie strony (medyków, naukowców, inżynierów i biznes) do współpracy i udziału w fantastycznym cyklu spotkań poświęconych innowacjom w medycynie. Będziemy się spotykali co kwartał w Warszawie. Pierwsze spotkania zaplanowane było na 29 lutego – głównie w polskim gronie, następnie 13 czerwca z gośćmi z zagranicy, wreszcie 26 września – by poznać wyniki konkursu Naczelnej Izby Lekarskiej na innowatora i innowatorkę w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej.

Razem z partnerami organizacyjnymi i merytorycznymi zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego wierzymy, że stworzymy w siedzibie CIC przy ul. Chmielnej w Warszawie przestrzeń dla nowego nurtu. Nurtu, dzięki któremu biznes zrozumie potrzebę zaangażowania lekarzy już na wstępie planowanych projektów i działalności, co pozwoli tym projektom być konkurencyjnymi na rynku światowym i łatwymi do implementacji w Polsce.

Tylko dzięki połączeniu wysiłku wszystkich najważniejszych środowisk i interesariuszy ekosystemu ochrony zdrowia jesteśmy w stanie pomóc rozwijać się polskim innowacjom medycznym i wdrażać je na rynek. Wspólne budowanie ekosystemu innowacji medycznych to cel długofalowy. Pozwoli jednak polskim spółkom rozwijać się, dojrzewać w przyjaznym otoczeniu i efektywnie wchodzić na rynek. Poprawi to sytuację całego systemu opieki zdrowotnej, a lekarzom umożliwi udanie się być może w podróż życia, dzięki której osiągną zdecydowanie lepsze wyniki diagnostyki i leczenia pacjentów w ich dziedzinach.

Naczelnej Izbie Lekarskiej, reprezentującej środowisko lekarzy, zależy by Polska stała się liderem innowacji medycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej przyciągać do kraju kapitał, ale też odkrywać talenty i ciekawe rozwiązania.

Kończąc, chciałbym, by raz jeszcze wybrzmiało to, co deklarowałem przy powstawianiu Sieci Lekarzy Innowatorów NIL IN: „Naszym zadaniem jest łączenie i wspieranie lekarzy praktyków poszukujących innowacji w codziennej pracy, lekarzy pionierów tworzących nowe rozwiązania. Nasze spotkania z kolei będą okazją do pokazania rozwiązań tworzonych przez pionierów z Polski, zagranicy i dyskusji z doświadczonymi praktykami. Innowacyjne pomysły, projekty, rozwiązania będą promowane podczas konferencji i spotkań, otwierając przestrzeń do współpracy z nauką, sektorem publicznym, biznesem”.

Nie dajmy znów się wyprzedzić Europie Zachodniej i USA i ślepo przyjmować zaprojektowane tam rozwiązania.

dr n. med. Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia NIL

Zapraszam wszystkich do współpracy z NIL IN. Szczegóły na nilin.org.pl