28 lutego 2024

Współpraca NRL z Europejskim Stowarzyszeniem Młodych Lekarzy

Naczelna Rada Lekarska zdecydowała o dołączeniu do Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Lekarzy (European Junior Doctors Association, EJD).

Foto: juniordoctors.eu

NRL będzie uczestniczyć w pracach tej międzynarodowej organizacji. Uchwała w tej sprawie została podjęta 16 grudnia 2022 r. (uchwała nr 63/22/IX NRL zmieniająca uchwałę w sprawie uczestnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji lekarzy i lekarzy dentystów).

European Junior Doctors Association działa m.in. na rzecz rozwoju i upowszechniania rozwiązań cyfrowych w systemach opieki zdrowotnej na całym kontynencie (jako drogi do poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych), zabiega o wysoką jakość programów kształcenia podyplomowego, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

W ostatnim czasie EJD wydała oświadczenie w obronie młodych hiszpańskich lekarzy, którzy borykają się z przepracowaniem. Organizacja podkreśla, że praca ponad normę ma niekorzystny wpływ na zdrowie medyków i potencjalnie może obniżać jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a tym samym wpływać na bezpieczeństwo pacjentów.

(LS)