23 maja 2024

Wszystko o ustawie o sieci szpitali (wideo)

Pacjent w centrum uwagi, koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych – te hasła towarzyszyły pracom nad projektem ustawy o sieci szpitali. „Wprowadzamy je przede wszystkim z myślą o pacjencie” – podkreślała szefowa rządu.

Premier Beata Szydło, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł
Fot. P. Tracz / KPRM

Zaproponowane zmiany mają polepszyć organizację udzielania świadczeń przez szpitale i przychodnie przyszpitalne, a także ułatwić dostęp do leczenia specjalistycznego.

„To jest początek naszej kolejnej reformy, którą zobowiązaliśmy się przeprowadzić. W kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że służba zdrowia wymaga reformy, że obecny system nie spełnia oczekiwań przede wszystkim pacjentów” – mówiła premier Beata Szydło po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Podkreśliła, że podczas jej spotkań pojawiał się problem dostępu do lekarzy. Stąd wprowadzane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa rządu zapewniła, że to nie jest łatwa reforma, ale rząd jest do niej dobrze przygotowany.

Rząd, jak zaznaczyła premier, zdaje sobie z tego sprawę, że tak wrażliwy obszar, jakim jest służba zdrowia, musi być dokładnie skonsultowany. Dlatego minister Konstanty Radziwiłł wprowadził na posiedzeniu rządu autopoprawkę, która powoduje, że zmiany przewidziane w ustawie – po akceptacji parlamentu – będą obowiązywały od 1 października 2017 roku.

Premier Szydło zaznaczyła, że ideą, wokół której budowana jest reforma służby zdrowia, jest ta, którą głosił śp. prof. Zbigniew Religa. „Mówił o tym, że w centrum wszystkich działań służby zdrowia musi być pacjent”. Według premier w kolejnych miesiącach będą wprowadzane także inne ustawy związane z pakietem zmian w służbie zdrowia dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego oraz likwidacji NFZ.

Jak zadeklarowała szefowa rządu, nowe rozwiązania wprowadzane są głównie z myślą o pacjencie. „O tym, żeby była większa dostępność, żeby skrócić kolejki, żeby szpitale publiczne, samorządowe, powiatowe, które mają bardzo często problemy z finansowaniem usług, wreszcie mogły bezpiecznie myśleć o leczeniu pacjentów, a nie martwić się tym, że zabraknie im środków” – powiedziała.

Szefowa rządu mówiła o powszechnej służbie zdrowia – proponowane regulacje wprowadzone są po to, by zapewnić pełną dostępność do świadczeń podstawowych dla wszystkich bez względu na to, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. „Żeby każdy mógł czuć się bezpieczne, jeśli chodzi o dostępność do świadczeń ambulatoryjnych” – mówiła Beata Szydło.

Beata Szydło i Konstanty Radziwiłł o przyjęciu przez rząd ustawy o sieci szpitali:

Zaznaczyła, że wprowadzone zostaną też rozwiązania, które skrócą kolejki ponieważ w każdym szpitalu będzie podstawowa całodobowa opieka medyczna. Osoby, które dotychczas trafiały na szpitalne oddziały ratunkowe, a nie wymagają hospitalizacji, będą mogły z niej skorzystać.

Premier poinformowała, że do projektu ustawy zostało złożone zdanie odrębne przez wicepremiera Jarosława Gowina. „Ja nie podzielam jego obaw, ale ma prawo do tego, by takie zdanie odrębne zgłosić i zapewne w trakcie prac parlamentarnych będzie jeszcze możliwość i okazja do tego, aby mógł poprawki zgłosić do projektu, które będą go satysfakcjonowały” – powiedziała szefowa rządu.

Ważnym elementem utworzenia sieci szpitali jest to, że żaden szpital powiatowy nie będzie zlikwidowany, jeśli jest jedynym w powiecie. Jak powiedział minister zdrowia, straszenie masową likwidacją szpitali jest powtarzaniem nieprawdy.

Ustawa formułuje jasne kryteria włączenia placówek do sieci. „Pozostałe szpitale, które nie wejdą do sieci, na warunkach opisanych dotychczasowymi przepisami, będą mogły startować w konkursach na świadczenia, które nie będą objęte siecią” – poinformował szef resortu zdrowia. Dzięki sieci, w jego ocenie, Polska wkracza na drogę porządkowania całego systemu opieki zdrowotnej.

„To koniec z podziałem pacjentów na lepszych i gorszych. Zjawiskiem bardzo wstydliwym dla systemu, ale często spotykanym, było poszukiwanie lepszych pacjentów, bardziej atrakcyjnych, na których można zarobić, i unikanie takich, którzy byli mniej atrakcyjni, których choroby czy procedury niezbędne do wykonania nie przynosiły zysku. To jest zjawisko haniebne. Ono nie może być kontynuowane” – podkreślił Konstanty Radziwiłł.

Według ministra placówki, które będą w sieci, skupią się na leczeniu pacjentów bez zbędnej biurokracji i w oparciu o jasne zasady. „Po pierwsze otrzymają one ryczałtowe wynagrodzenie za realizowanie swojej misji. Ryczałt ten będzie oparty na poprzednich okresach rozliczeniowych i będzie zależał od poziomu aktywności szpitala” – wyjaśnił Konstanty Radziwiłł.

Szpital, który wejdzie do sieci, uzyska stabilne finansowanie na cztery lata. Szef resortu zdrowia powiedział też, że ustawa zapewni pacjentom, którzy zakończyli pobyt w szpitalu, dostęp do specjalistycznych przychodni przyszpitalnych, a także do rehabilitacji medycznej. Jego zdaniem jednym z efektów zmian będzie zlikwidowanie bezprzedmiotowych, niepotrzebnych hospitalizacji, które dziś są praktyką dnia codziennego.

Jak zadeklarował minister zdrowia, świadczenia z zakresu AOS i rehabilitacji będą mogły być aneksowane, świadczenia będą kontynuowane na zasadach dotychczasowych przez rok po wejściu w życie ustawy. Projektowane przepisy mają też pozwolić na optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Źródło: KPRM