21 kwietnia 2024

WUM: medycyna w literaturze pięknej

Począwszy od antyku, poprzez następujące po sobie epoki, a skończywszy na współczesności, w dziełach literackich zaznaczają się związki z medycyną. 13 i 14 listopada, o ich przejawach, bogactwie i różnorodnym wpływie na twórczość autorów, dyskutowali wybitni literaturoznawcy na odbywającej się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego konferencji naukowej.

Foto: Marta Jakubiak

Istotnym punktem konferencji była twórczość lekarzy pisarzy. Uczestnikom przybliżono między innymi pisarstwo dr. Teodora Tripplina – autora dziewiętnastowiecznych bestsellerów, Sylwestra Milczarka – lekarza, pisarza, tłumacza i orientalisty, Francesca Pony – lekarza, pisarza z XVII-wiecznej Italii, a także zmarłego niedawno wybitnego lekarza prof. Andrzeja Szczeklika.

Prowadzący konferencje prof. Piotr Wilczek zaznaczył, że pomysł połączenia myśli środowiska literackiego i medycznego tlił się od dawna, ale dotąd nie był badany w tak szerokim zakresie, mimo że na to zasługuje. Konferencja zainicjowała więc tematykę, która – jak zapewnił profesor – w przyszłości będzie kontynuowana przez badaczy literatury.

Organizatorami konferencji byli: Studium Języków Obcych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium Artes Liberales przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Patronem medialnym konferencji była „Gazeta Lekarska”.

lk