21 czerwca 2024

WUM: od cząsteczki do pieniędzy

Oficjalnie otwarto Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To ostatnia, a zarazem kluczowa inwestycja w ramach największego w Europie Środkowo-Wschodniej projektu biomedycznego i biotechnologicznego. – Możemy oferować współpracę naukowcom z całego świata lub realizować badania na potrzeby firm – deklaruje prof. Sławomir Majewski, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Budynek Centrum Badań Przedklinicznych. Foto: materiały prasowe

W budynku Centrum Badań Przedklinicznych utworzono dziewięć laboratoriów, w których będą prowadzone badania nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi. Naukowcy zamierzają wyjaśniać przyczyny i mechanizmy rozwoju poszczególnych schorzeń, badać właściwości leków, opracowywać nowe metody leczenia.

Supertechnologia

Laboratoria zostały wyposażone w sprzęt o wartości ok. 45 mln zł. Zakupiono m.in. aparaturę umożliwiającą wykrywanie mutacji genowych, metylacji DNA, badania poziomu białek metodami immunocytochemicznymi, a także analizę różnych aspektów działania neuronów oraz ich kontroli przez dopaminę, serotoninę, noradrenalinę i acetylocholinę. Jedna z pracowni otrzymała specjalistyczny mikroskop konfokalny LSM 710 nlo, który pozwala na prowadzenie badań z izolowanymi komórkami, zastosowanie techniki mikroperfuzji, superfuzji i obserwacje in vivo w materiale biologicznym.

Ścisła współpraca

Centrum Badań Przedklinicznych będzie ściśle współpracowało z pozostałymi jednostkami tworzącymi Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (w skrócie: CePT) oraz innymi ośrodkami nauk przedklinicznych i klinicznych w kraju. CePT to wspólny projekt badawczy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz siedmiu instytutów Państwowej Akademii Nauk.

Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

W jego skład wchodzi w sumie 10 środowiskowych laboratoriów naukowych, w tym właśnie otwarte Centrum Badań Przedklinicznych (część z nich została wybudowana od podstaw, a część zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt) zlokalizowanych na terenie Kampusu Ochota w Warszawie. Realizacja fazy inwestycyjnej projektu kosztowała w sumie ponad 380 mln zł. Infrastruktura ma służyć 1000 naukowcom i 1700 studentom.

Otwarci na biznes

Uczestnicy wchodzący w skład CePT deklarują, że wszystkie osiągnięcia naukowe z zakresu badań przedklinicznych powinny być wprowadzone do medycyny praktycznej. Chcą komercjalizacji swoich pomysłów, zarówno wchodząc we współpracę z dużymi firmami z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze diagnostyki, telemedycyny i nanotechnologii.

W pięcioletnim planie rozwoju CePT znajduje się 35 innowacji (produktowych i procesowych), które mają zostać wprowadzone w przedsiębiorstwach i 50 zgłoszeń patentowych, które mają być dokonane przez członków konsorcjum na podstawie badań prowadzonych w ramach CePT. W planie rozwoju na najbliższe 10 lat założono 100 zgłoszeń patentowych i 70 innowacji wprowadzonych w przedsiębiorstwach.

ls