22 kwietnia 2024

WYBORY 2019: Student asystentem lekarza? Pomysły polityków na zdrowie

Wybory parlamentarne już za kilka tygodni. Przedwyborczą atmosferę daje się wyczuć w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy, ale polityka nie omija również niektórych paneli dyskusyjnych Forum Ochrony Zdrowia.

X Forum Ochrony Zdrowia. Foto: Mariusz Tomczak

Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej – przedstawiciele tych komitetów wyborczych uczestniczyli w debacie dotyczącej priorytetów i celów polityki zdrowotnej na lata 2019-2023, podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do debaty stanęli: poseł Tomasz Latos z PiS (wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia), senator Tomasz Grodzki z PO („minister zdrowia” w tzw. gabinecie cieni PO), radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska (PSL) i dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie Wojciech Konieczny, reprezentujący SLD.

Wśród zagadnień, jakie mieli omówić, było m.in. pytanie, jakie są priorytety komitetu wyborczego w zakresie ochrony zdrowia, który reprezentują oraz co chcieliby osiągnąć w perspektywie kolejnych czterech lat. Paneliści mieli także wskazać działania, które w ich ocenie należałoby podjąć, aby polepszyć sytuację w takich obszarach jak: kadry, efektywność procesów oraz poziom i źródła finansowania. Wszyscy paneliści byli zgodni, że zdrowie nie powinno mieć barw partyjnych, a w przyszłości wzrost nakładów na ochronę zdrowia będzie nieunikniony.

– Jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem naszego programu, dlatego nie chcę ujawniać szczegółowych rozwiązań. Przede wszystkim uważamy, że opieka zdrowotna powinna znaleźć się ponad podziałami politycznymi. Najwyższy czas, aby ustalić takie minimum działań poza bieżącymi sporami politycznymi – mówił poseł Tomasz Latos. Za najpilniejszą kwestię w kolejnej kadencji uznał kontynuowanie podnoszenia publicznych wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. – Bez względu na ocenę takiego poziomu nakładów, uważamy, że jest to przełom. Latami tylko słyszeliśmy, że taką polityczną decyzję trzeba podjąć i my to zrobiliśmy – zaznaczył przedstawiciel PiS. Zdaniem Tomasza Latosa, ważne będzie również skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów oraz traktowanie onkologii jako dziedziny priorytetowej.

– Nie można zmieniać systemu bez akceptacji szeroko rozumianego środowiska związanego z branżą medyczną. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jego solą jest pacjent – podkreślił senator Tomasz Grodzki. – Zaczniemy od profilaktyki: walki z paleniem papierosów, piciem alkoholu i obżarstwem. Są to plagi powodujące rocznie w całej Europie ok. 1,2 mln zgonów – dodał. Wśród pomysłów na rozwiązanie bolączek kadrowych, przedstawiciel PO wymienił wykorzystanie potencjału drzemiącego wśród 35 tys. farmaceutów, którzy – jak podkreślił – zostali sprowadzeni do roli sprzedawców za ladą, podczas gdy – tak jak jest w niektórych krajach – powinni pełniej wykorzystywać swoją wiedzę medyczną. – Studentom VI roku medycyny chcemy płacić za to, że będą pracowali, ucząc się zawodu, jako asystenci lekarza – powiedział senator Tomasz Grodzki.

– Aby uratować system opieki nad pacjentami, należy pomyśleć o bardzo daleko idącym zniesieniu limitów na leczenie. Obecnie istnieją oddziały szpitalne, które nie są w stanie wykonać kontraktu m.in. z powodu ograniczonych możliwości kadrowych. Narzucanie w tej sytuacji limitów jest błędem – mówił Wojciech Konieczny. Dodał, że konieczne jest oddłużenie szpitali publicznych, a placówki posiadające w swojej strukturze oddziały ratunkowe, powinny mieć o ok. 30 procent wyższą wycenę świadczeń. Przedstawiciel SLD zgłosił również postulat wprowadzenia ponadzakładowego zbiorowego układu pracy w ochronie zdrowia, za czym mają przemawiać niezbyt udane – w jego ocenie – doświadczenia wynikające z prób uregulowania płac zawodów medycznych.

– W naszych postulatach proponujemy m.in. podniesienie publicznych nakładów na ochronę zdrowia z 4,9 proc. do 6,8 proc. PKB, także poprzez większe finansowanie ze składki rentowej. Konieczne jest również wprowadzenie systemu kontroli działalności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – mówiła Urszula Nowogórska. Wśród pilnych zadań na najbliższą przyszłość przedstawicielka PSL wymieniła doposażenie szpitali, zwiększenie dostępności do najbardziej deficytowych specjalizacji oraz stworzenie warunków do „godnej pracy” wszystkim środowiskom medycznym. – Odpowiednia motywacja finansowa jest jednym z ważniejszych warunków podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, na który trzeba położyć duży nacisk – powiedziała Urszula Nowogórska.

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym. W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”.

Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.

Mariusz Tomczak