15 lipca 2024

Wybory 2023. Kandydaci do Sejmu i Senatu w NIL

28 kandydatów na parlamentarzystów spotkało się z prezesem i wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, by porozmawiać o najważniejszych sprawach dla środowiska lekarskiego – piszą Karolina Kowalska i Alicja Szczypczyk.

Fot. Karolina Bartyzel/Dział Komunikacji NIL

– Dziękuję, że zdecydowali się Państwo kandydować do Parlamentu i chcą wziąć odpowiedzialność za kształt otaczającej nas rzeczywistości. Choć reprezentują Państwo różne opcje polityczne, ponad podziałami łączy nas troska o dobro drugiego człowieka. Chciałbym porozmawiać o problemach, które dotyczą również Państwa na co dzień w zawodzie, a o których rozwiązania będą pewnie Państwo walczyć w świecie politycznym. Dziś pokazujemy wyraźnie, że zdrowie nie ma barw politycznych i że możliwy jest dialog oparty na tym, co łączy, a nie dzieli – powitał lekarzy i lekarzy dentystów kandydujących do parlamentu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski.

Podczas spotkania, które odbyło się 14 września w siedzibie Naczelnej Izbie Lekarskiej, prezes Jankowski i wiceprezes NRL Klaudiusz Komor przypomnieli główne postulaty samorządu lekarskiego, które zdaniem Prezydium NRL powinny przyświecać przyszłym posłom i senatorom. – Chcemy Państwa wesprzeć i zachęcać do głosowania na lekarzy, by w parlamencie było jak najwięcej przedstawicieli naszego środowiska i aby ważne dla nas tematy stały się priorytetem polityki – mówił wiceprezes Komor.

Dla dobra pacjentów

Prezes Jankowski podkreślił, jak ważne jest wprowadzenia systemu no fault znoszącego odpowiedzialność karną z lekarzy i lekarzy dentystów oraz zapobieganie otwieraniu nowych kierunków lekarskich na uczelniach niespełniających wymogów nauczania.

 – Uderzając w bezpieczeństwo lekarzy, uderza się w bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego przygotowaliśmy własny projekt ustawy o jakości. Choć mentalność częściowo się zmienia, co widać na przykładzie funduszu kompensacyjnego, idea no fault wciąż się wymyka i brakuje realnych rozwiązań – tłumaczył prezes NRL. Odniósł się także do zmian w kształceniu przyszłej kadry medycznej: – Rozmach towarzyszący otwieraniu kierunków lekarskich bez odpowiedniego zaplecza doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli „prawie lekarzy” w „prawie systemie”– ocenił prezes NRL.

Kandydaci byli zgodni, że ich głównym celem jest dobro pacjentów. – Zdrowie powinno być apolityczne. To czas, byśmy mówili jednym głosem tych, którzy ratują ludzkie życie – mówiła dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor, kandydatka do Senatu z Okręgu 78 w Bielsku-Białej, teraz senator X Kadencji.

Zwróciła uwagę, że obecnie żadna opcja polityczna nie bierze lekarzy w obronę: – Dzieje się tak dlatego, że uważa się nas za dobrze zarabiających, dobrze sytuowanych i pomija w walce o wynagrodzenia przedstawicieli zawodów medycznych czy poprawę warunków ich pracy. Stąd prośba, byśmy dbali o swój wizerunek, który jest szczególnie ważny, gdy wykonuje się jednocześnie zawód lekarza i parlamentarzysty – dodała dr Gorgoń-Komor.

Wprowadzić rozsądek

Jakub Szczepański, kandydujący do Sejmu z województwa lubuskiego, podkreślił, że nie jest związany z żadną partią polityczną: – Pamiętajmy, że jesteśmy grupą zawodową, która może, ale nie musi kandydować do parlamentu. Dlatego przewodniczący partii nie może nam wmawiać, co czujemy. Jesteśmy środowiskiem, które może wprowadzić rozsądek w polskiej polityce – podkreślał.

Kandydaci zapewniali, że w Parlamencie chcą walczyć także o sprawy istotne dla lekarzy: – Mam dwoje dzieci, z których jedno wyjechało z Polski, nie mogąc wybrać wymarzonej specjalizacji. Chciałabym, żeby w przyszłości młodzi lekarze nie musieli stawać przed takim wyborem i opuszczać kraju – podkreślała lek. dent. Jolanta Szpejewska ze Szczytna.

Prezes NRL wyraził nadzieję na stworzenie parlamentarnego zespołu lekarzy współpracującego na bieżąco z samorządem lekarskim, co dałoby możliwość bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi opcjami politycznymi oraz merytorycznej wymiany poglądów na temat najistotniejszych procesów legislacyjnych dotyczących systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli kandydaci do Sejmu RP: dr n med. Krzysztof Bojarski, lek. Marek Bruzdowicz, lek. Radosław Czosnowski, lek. Maria Dubiel, lek. Czesław Ducki, lek. Ireneusz Dzik, lek. Kaja Filaczyńska, dr. hab. n. med. Robert Gajda, lek. Maria Górniak, lek. Grzegorz Kardas, lek. Jarosław Kosior, lek. dent. Wacław Jan Kroczek, lek. Jarosław Lesiakowski, lek. Zuzanna Lewandowska-Pietruszka, lek. dent. Zbigniew Michałek, lek. Andrzej Pecka, lek. Bolesław Piecha, lek. Marcin Sowiński, lek. Jakub Szczepański, lek. dent. Jolanta Szpejewska, lek. Renata Tokarek, lek. dent. Beata Zdanowska.

Kandydaci do Senatu RP, którzy wzięli udział w spotkaniu to: lek. Andrzej Fojcik, lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, prof. Krzysztof Gutkowski, lek. Anna Majda, lek. Paweł Szajda, lek. Artur Zalewski.

Karolina Kowalska, Alicja Szczypczyk