17 czerwca 2024

Wybory delegatów – IX kadencja samorządu lekarskiego

Okręgowe izby lekarskie rozpoczynają przygotowania do organizacji wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarskie na okres IX kadencji samorządu lekarskiego (lata 2022-2026).

Foto: pixabay.com

Najpierw ustalane są liczby lekarzy uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalna i maksymalna liczba członków  rejonu wyborczego. Kolejne etapy to tworzenie rejonów wyborczych i list ich członków.

Po ustaleniach imiennych list rejonów wyborczych przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na delegatów. Aktualne informacje na temat przebiegu przygotowań do wyborów zamieszczane są na stronach internetowych izb.