21 kwietnia 2024

Wybory w Naczelnej Komisji Rewizyjnej

24 kwietnia 2014 roku w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, w ramach posiedzenia Naczelnej Komisji Rewizyjnej, odbyło się zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru władz tego gremium.

Foto: Katarzyna Strzałkowska

Na stanowisko Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Morlińskiego. Jego zastępcą został Andrzej Kierzek. Sekretarzem został Maciej Zarębski, a zastępcą sekretarza Ryszard Stańczak.

Wszystkie wybory przeprowadzono w trybie tajnym, na kartach do głosowania. Nad przebiegiem czuwała Komisja wyborcza w składzie ustalonym uchwałą Krajowej Komisji Wyborczej, a także Komisja mandatowa i Komisja skrutacyjna.

mt