29 lutego 2024

Wycena świadczeń stomatologicznych. NRL apeluje do MZ i NFZ

Przedłużanie procedury korekty wyceny świadczeń stomatologicznych z zakresu chirurgii i periodontologii jest nieuzasadnione – wskazuje Naczelna Rada Lekarska.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wnikliwą analizę zastrzeżeń do wyceny dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zakończenie przedłużających się prac nad wyceną świadczeń z zakresu stomatologii.

Jak przypominano w stanowisku podjętym przez Naczelną Radę Lekarską w piątek 28 stycznia, procedura nowej wyceny świadczeń stomatologicznych w zakresie chirurgii i periodontologii została zainicjowana już we wrześniu 2020 r., w ramach uzgodnień pomiędzy NRL i Narodowym Funduszem Zdrowia. Minęło 16 miesięcy, a sprawa wciąż jest w toku.

W ocenie NRL niepotrzebnie do procesu wyceny świadczeń stomatologicznych włączono AOTMiT. „Wycena innych rodzajów świadczeń zabiegowych często korygowana jest nowelizacją tabeli Prezesa NFZ, tak jak na przykład zmiana wyceny świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w ramach której zarządzeniem 25/2020/DSOZ z dn. 28 lutego 2020 r. zwiększono wycenę punktową świadczeń dokładnie o 20%” – czytamy w stanowisku.

W ocenie NRL kilkukrotnie niższa wycena świadczeń stomatologicznych niż wycena w dokonana ramach AOS nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.