15 czerwca 2024

Wyróżnienie dla prof. Zbigniewa Pawłowskiego

W tym roku Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” świętuje 25-lecie swojego istnienia. 4 czerwca w Bazylice Archikatedralnej odbyła się uroczysta Msza święta dziękczynna z okazji tego jubileuszu.

Prof. Zbigniew Pawłowski jest jednym z trzech fundatorów Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Podczas nabożeństwa metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki wręczył Medal Pro Ecclesia et Pontifice prof. Zbigniewowi Pawłowskiemu.

Prof. Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w 1926 r. Skończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r. i w 1961 r. zdobył tytuł doktora medycyny. W Instytucie Tropikalnym w Liverpoolu w 1964 r. otrzymał dyplom medycyny tropikalnej i higieny. Habilitowany w 1967 r., w 1977 r. uzyskał nominację profesorską.

Współtworzył polską parazytologię lekarską. Był specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych i pasożytniczych i w l. 1970-1996 kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W l. 1979-1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie i do 2011 r. był ekspertem tej organizacji.

Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 700 publikacji. Jest honorowym członkiem i autorytetem wielu zagranicznych towarzystw naukowych i międzynarodowych instytucji parazytologicznych. W 2009 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat angażuje w działalność misyjną i interesuje problemami zdrowia międzynarodowego.

Jest jednym z trzech fundatorów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która działa od 1992r. Fundację założył wraz z śp. ks. dr. Ambrożym Andrzejakiem, misjologiem, ówczesnym studentem medycyny dr. Norbertem Rehlisem. Celem powołania Fundacji było stworzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misji.

Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”