21 kwietnia 2024

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia.

Foto: pixabay.com

Rozporządzenie określa wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

„Wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia będzie dotyczyło wyłącznie kontynuacji zlecenia. (…) We wzorze uproszczonym zrezygnowano z konieczności wskazywania wielu danych, takich jak: dane podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie oraz uprawnień przysługujących pacjentowi” – napisano w uzasadnieniu.

Jak podkreślono, dane te są tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą one automatycznie pobierane z pierwszego zlecenia na zaopatrzenie w comiesięczne wyroby medyczne po podaniu pierwotnego unikalnego numeru identyfikacyjnego. Co więcej, możliwość wystawienia uproszczonego wzoru jest ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie jest jednak konieczne, aby zlecenie takie (w ramach tego samego podmiotu) wystawiła ta sama osoba uprawniona do wystawiania zleceń.

22 sierpnia projekt został przekazany do opiniowania. Więcej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.