27 maja 2024

Wzrost liczby zakażeń i zgonów wśród medyków. Apel prezesa NRL

W związku ze wzrostem liczby zakażonych i zgonów wśród lekarzy i lekarzy dentystów oraz personelu medycznego, prezes NRL Andrzej Matyja ponownie zaapelował do ministra zdrowia o systematyczne publikowanie powyższych danych.

Foto: pixabay.com

Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wiedza o liczbie zakażonych pracowników medycznych z podziałem na poszczególne zawody jest niezbędna do podejmowania działań przez poszczególne samorządy zawodów medycznych, w szczególności do właściwego reprezentowania indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu.

„Pozwoli również na weryfikację zasadności podejmowania pewnych rozstrzygnięć dotyczących lekarzy i innych pracowników medycznych” – wskazuje NIL w informacji prasowej opublikowanej w środę.

W ocenie prezesa NRL, posiadanie pełnych danych o skali zakażeń wśród medyków i liczbie osób, które w związku z tym podlegają obowiązkowej kwarantannie, pozwoli osobom kierującym placówkami medycznymi podejmować właściwe decyzje związane z zarządzaniem podmiotami, a w razie konieczności wprowadzać dodatkowe rozwiązania, które uchronią personel medyczny przed zakażeniami.

Prezydium NRL od początku pandemii koronawirusa apeluje o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby członków personelu medycznego zakażonych koronawirusem, z podziałem na poszczególne zawody” – przypomina NIL.

Biorąc pod uwagę najnowsze dane udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia i drastyczny wzrost zakażeń i zgonów wśród personelu medycznego, prezes NRL zwrócił się również z ponownym apelem o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń w okresie epidemii, w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. Władze samorządu lekarskiego podkreślają, że z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa.