18 lipca 2024

Wzrost płac? Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie lekarzy?

W ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, działającego przy Ministerstwie Zdrowia, rozpoczęły się rozmowy dotyczące ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Foto: pixabay.com

W związku z tym Prezydium NRL zaapelowało do ministra zdrowia o niezwłoczne włączenie przedstawicieli NRL do udziału w jego pracach.

Przypominano, że przyjęte w obowiązującej ustawie współczynniki pracy są dalekie od postulatów samorządu lekarskiego. Krajowy Zjazd Lekarzy wielokrotnie apelował do ministra zdrowia w tej sprawie, domagając się wynagrodzenia dla lekarza stażysty na poziomie jednej średniej krajowej, dla lekarza bez specjalizacji i dla lekarza rezydenta wynagrodzenia na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji – dwuipółkrotnej średniej krajowej, a dla lekarza ze specjalizacją – trzykrotnej średniej krajowej.

Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie postulowała o zmiany w zakresie płac w ochronie zdrowia oraz o ich urealnienie na tyle, aby lekarze nie byli zmuszeni do podejmowania dodatkowego zatrudnienia kosztem należnego odpoczynku i rodziny, a często własnego zdrowia, co nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa pacjentów – mówi prezes NRL Andrzej Matyja. 11 lutego, w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, prezes NRL zwracał uwagę parlamentarzystom m.in. na bardzo niskie wynagrodzenia stażystów. – Taka płaca lekarzy i lekarzy dentystów stażystów jest niczym innym jak wskazywanie im innego kierunku poszukiwania pracy niż Polska – stwierdził prof. Andrzej Matyja.