12 kwietnia 2024

X Kongres Polonii Medycznej i III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich (85 zdjęć)

Polscy lekarze i lekarze dentyści z całego świata wzięli udział X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który od 29 maja do 1 czerwca odbył się w gościnnym Gdańsku.

Foto: Mariusz Tomczak

Przyjechali z różnych zakątków: od USA po kraje należące niegdyś do ZSRR. Myślą przewodnią kongresu było hasło „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Abstrahując od bogatego i niezwykle różnorodnego programu naukowego, wielkie poruszenie wywołało wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyi, podczas gali otwierającej kongres.

– Pozwoliłem sobie na złamanie obowiązującej konwencji, ale nie mogę pominąć milczeniem dokonywanych właśnie zmian w kodeksie karnym. Przy okazji zmiany przepisów o zwalczaniu pedofilii, zmienia się brzmienie art. 155 w zakresie obejmującym lekarzy. Za nieumyślne spowodowanie śmierci lekarze mają być karani karą bezwzględnego więzienia – powiedział prof. Andrzej Matyja.

Kiedy padły te słowa, wśród kilkuset uczestników i gości zgromadzonych w Filharmonii Bałtyckiej zawrzało. – Uchwalona przez sejm ustawa zwiększa zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci. Według niej będzie to od 1 roku do lat 10 bezwzględnego więzienia dla lekarza – powiedział prof. Andrzej Matyja, dodając, że nowe przepisy mogą nasilić zjawisko emigracji młodych lekarzy, którzy po prostu nie będą chcieli się narażać.

– Nie można w jednym szeregu stawiać kryminalistów, pospolitych przestępców i lekarzy. Domagamy się doprowadzenia do zmian w prawie i oddzielenia pospolitych przestępstw od działalności lekarskiej – mówił prezes NRL Andrzej Matyja. Kiedy skończył, kolejne osoby wstawały z krzeseł, a brawa stawały się coraz bardziej głośne. Nie sposób było nie zauważyć siedzących i stojących. Wyraźnie wyróżniał się pośród nich senator i lekarz Waldemar Kraska, który pozostał bez reakcji wobec wystąpienia tak emocjonalnie przyjętego przez kilkuset innych obecnych na sali.

W piątkowy wieczór, na zakończenie uroczystej gali otwarcia, specjalnie dla lekarzy wystąpił znany kompozytor i pianista jazzowy Leszek Możdżer (więcej o tegorocznym Kongresie Polonii Medycznej tutaj). Warto dodać, że do Gdańska przyjechało wielu działaczy samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a w czasie kongresu obradowała Naczelna Rada Lekarska (fotorelacja tutaj). Patronem medialnym jubileuszowej edycji tego wydarzenia była „Gazeta Lekarska”.