18 lipca 2024

XI Kongres Polonii Medycznej. Jak przygotować artykuł naukowy do publikacji

Na zaproszenie organizatorów XI Kongresu Polonii Medycznej i IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich poprowadzimy warsztaty dotyczące poprawnego przygotowania wyników badań naukowych do publikacji w periodykach medycznych.

Foto: pixabay.com

Warsztaty są skierowane do młodych lekarzy zainteresowanych karierą naukową. Sympozjum będzie miało formę interaktywnego wywiadu z możliwością zadawania pytań przez uczestników. Wiele młodych osób kończących studia medyczne chce być zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych.

Wiele takie badania już prowadzi, ale mają trudności z opisaniem ich rezultatów w formie niezbędnej do publikacji naukowej. Ani w trakcie studiów medycznych, ani podczas kształcenia podyplomowego temat ten nie jest poruszany wcale albo jest przekazywany w minimalnym stopniu.

Tymczasem źle przedstawione wyniki, choć mogą być interesujące, nie znajdą zainteresowania u redaktorów czasopism naukowych. Wiedza zdobyta podczas warsztatów może być przydatna także polskim czasopismom, które są często pierwszym miejscem publikacji prac młodych naukowców. Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Łukasz Milanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zbigniew K. Wszolek, Mayo Clinic Florida, Jacksonville, Florida, USA