18 czerwca 2024

XII Krajowy Zjazd Lekarzy (dzień pierwszy)

Obszerna relacja pisana na bieżąco z najważniejszego wydarzenia samorządu lekarskiego. Pierwszy dzień obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (20 marca) relacjonują: Lidia Sulikowska i Mariusz Tomczak.

21.45 Udzielono absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji 2010-2014. Zakończył się pierwszy dzień XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, obrady zostaną wznowione jutro o 9.00 (kliknij tutaj, aby zobaczyć relację z drugiego dnia zjazdu).

21.40 Przyjęto sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej za lata 2010-2014 oraz sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej z działalności NRL VI kadencji.

20.30 Debata nad sprawozdaniami kadencyjnymi Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Foto: Mariusz Tomczak

19.55 Jarosław Zawiliński wygłasza sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej NIL.

19.45 Informację o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawia Andrzej Sawoni, skarbnik NRL.

19.35 – Lekarze i lekarze dentyści mają więcej pracy przy tych samych lub mniejszych dochodach. Z czym sobie źle radzą? Między innymi ze zmieniającymi się przepisami prawa. Jest też konflikt pomiędzy tym, jak działać zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji systemu opieki zdrowotnej, a etyką – mówił Romuald Krajewski z Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji NIL. Zaprezentował także wyniki badania czytelnictwa „Gazety Lekarskiej”: – Praktycznie każdy lekarz i lekarz dentysta otrzymuje „Gazetę Lekarską”. Tylko 3 proc. lekarzy i lekarzy dentystów nie czyta tego pisma. Większość czytelników dobrze ocenia „Gazetę Lekarską” i większość jest za drukowaną wersją pisma.

Romuald Krajewski, wiceprezes NRL. Foto: Marta Jakubiak

19.20 Podsumowanie dorobku VI kadencji Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzięki pracy Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej udało się zmienić wiele ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia. Do dziś ze szkoleń prowadzonych przez NIL skorzystało ponad 1600 lekarzy i lekarzy dentystów. Ośrodek Studiów i Analiz NIL wykonał kilka istotnych badań dotyczących środowiska lekarskiego.

19.1o Prezes Maciej Hamankiewicz przedstawia sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej.

19.05 Komisja Mandatowa stwierdza, że obecnych jest 405 członków-delegatów na XII Krajowy Zjazd Lekarzy (91,63 proc.), został więc spełniony warunek kworum wyborczego zjazdu.

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarze zjazdu. Foto: Marta Jakubiak

19.00 Wybory Komisji Skrutacyjnej (do wyboru prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej). W jej skład weszli: Roman Olszewski, Renata Dmowska, Jan Cieślicki, Irena Elerowska, Jolanta Hańcka, Maciej Krupiński, Maria Danielewicz, Dariusz Kutella, Lewkowicz i Halina Borgiel-Marek.

18.55 Głosowanie nad składem Komisji Uchwał i Wniosków.

18.50 Powołano Komisję Wyborczą Zjazdu.

18.45 Wybory Komisji Regulaminowej (w jej skład weszło 9 osób).

18.40 Wybrano 15-osobowy skład Komisji Mandatowej.

Foto: Mariusz Tomczak

18.30 Uchwalono porządek obrad zjazdu.

18.15 Wybory sekretarzy zjazdu. Zostali nimi: Stefan Antosiewicz, Stanisława Barańska, Ryszard Kępa, Jacek Kotuła, Jolanta Szczurko, Jacek Tętnowski i Jarosław Zawiliński.

18.05 Na wiceprzewodniczących zjazdu wybrano: Andrzeja Gałeckiego, Bartłomieja Guzika,  Martę Klimkowską-Misiak, Grzegorza Krzyżanowskiego, Anitę Pacholec, Halinę Porębską i Andrzeja Wojnara.

17.55 Rozpoczyna się część robocza zjazdu. Wybrano przewodniczącego XII Krajowego Zjazdu Lekarzy – został nim Andrzej Sawoni.

Andrzej Sawoni, przewodniczący zjazdu. Foto: Marta Jakubiak

17.50 Zakończyła się część oficjalna zjazdu.

17.30 – Wyrażam ubolewanie naszą klasą rządzącą, a samorządowi lekarskiego dziękuję za współpracę dziękuję – mówi Krzysztof Bukiel, prezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

17.20 Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dziękują prezesowi i wiceprezesom NRL za dotychczasową, owocną współpracę.

Klaudiusz Komor. Foto: Marta Jakubiak

17.10 – Głos środowiska lekarskiego zbyt rzadko jest wysłuchiwany przez organizatorów polskiej ochrony zdrowia – powiedział Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji zdrowia.

17.05 – Mamy kryzys społeczny wokół medycyny i kryzys zaufania do zawodu lekarskiego. Mamy też problem z komunikacją, zarówno w relacji lekarz-pacjent, ale też pomiędzy uczestnikami systemu, płatnikiem, organizatorami systemu i przedstawicielami samorządów zawodów medycznych. Zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji na temat reformy opieki zdrowotnej. Proszę o odpowiedzialną debatę, która posłuży nam wszystkim – powiedział wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

Maciej Hamankiewicz (po lewej) i Igor Radziewicz-Winnicki. Foto: Mariusz Tomczak

16:55 Przemawia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Jestem lekarzem od 33 lat, a politykiem od 10 lat. Mamy sporo rzeczy do naprawienia. Jeśli nakłady na ochronę zdrowia nie zwiększą się, nie ma co liczyć, że będzie lepiej. Chciałbym jednak podkreślić, że system funkcjonuje dzięki Wam, lekarzom i innym przedstawicielom zawodów medycznych. Serdecznie za to dziękuję.

16.45 Prezes Maciej Hamankiewicz wspomina poprzednie kadencje NRL. Pochwalił m.in. rzecznika praw obywatelskich, prof. Irenę Lipowicz, za trud i walkę na rzecz obywateli, w tym za pomoc środowisku lekarskiemu.

16.40 Wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom wśród lekarzy – królują lekkoatleci (zobacz więcej).

16.35 Przyszedł czas na wręczenie odznaczeń Meritus pro Medicis – odebrało je sześciu lekarzy i trzech lekarzy dentystów (zobacz więcej).

Jolanta Szczurko odznaczona Meritus pro Medicis. Foto: Marta Jakubiak

16.30 W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej, minister Irena Wóycicka wręczyła Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dr. Andrzejowi Wojnarowi z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (zobacz więcej). To osoba od lat niezwykle zaangażowana w działalność samorządu lekarskiego.

Andrzej Wojnar odbiera Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Foto: Marta Jakubiak

16.20 Minister Irena Wóycicka odczytała list prezydenta Bronisława Komorowskiego do delegatów. „Życzę owocnych obrad oraz by Wasze wysiłki pomogły stworzyć taki system opieki zdrowotnej, z którego wszyscy będziemy dumni” – napisał prezydent.

16.00 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, rozpoczął część oficjalną XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.  Na salę wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Licznie zgromadzeni na sali delegaci oddali hołd pamięci zmarłych lekarzy – zasłużonych działaczy samorządu lekarskiego. Wśród gości zjazdu są m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wójcicka, wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, parlamentarzyści zajmujący się tematyką ochrony zdrowia, reprezentanci samorządów poszczególnych zawodów medycznych i medycznych towarzystw naukowych oraz przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego.

Wchodzi poczet sztandarowy. Foto: Marta Jakubiak

13.00 W kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego rozpoczęła się Msza święta w intencji lekarzy, sprawowana przez kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego. W kazaniu podkreślił konieczność dzielenia się z potrzebującymi. Kardynał zapewnił wszystkich delegatów o modlitwie za wszystkich lekarzy.

Mszę świętą w intencji lekarzy sprawował kard. Kazimierz Nycz. Foto: Mariusz Tomczak

11.00 W warszawskim hotelu Novotel rozpoczęła się rejestracja delegatów na XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Przyjechało kilkaset osób z całego kraju.

Rejestracja delegatów. Foto: Marta Jakubiak

Kliknij tutaj, aby zobaczyć relację na żywo z drugiego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (21 marca)

Relacja na żywo z trzeciego dnia XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (22 marca)

Lista nowych władz Naczelnej Izby Lekarskiej