15 czerwca 2024

XV Krajowy Zjazd Lekarzy w pigułce (foto)

Krajowy Zjazd Lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego, w którym – zgodnie z ustawą o izbach lekarskich – uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Foto: Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska

W trakcie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (12-14 maja) nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Łukasz Jankowski. W tajnym głosowaniu otrzymał 252 głosy, a jego kontrkandydat, dotychczasowy prezes NRL prof. Andrzej Matyja, 192 głosy.

Trzydniowe obrady od początku do końca śledziła „Gazeta Lekarska”. Zachęcamy do odwiedzenia naszych fotorelacji: