27 maja 2024

Za oknami jesień, a w szpitalach sieć

Sieć szpitali obejmuje 594 placówki medyczne, w których łącznie znajduje się ponad 145 tys. łóżek. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że zaproponowane rozwiązania ułatwią dostęp do leczenia specjalistycznego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu finasowania szpitali.

Foto: pixabay.com

Lecznice będą zobowiązane zagwarantować pacjentom leczenie szpitalne, dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitację. To powinno poprawić skuteczność terapii, a pacjenci nie mają sami szukać opieki specjalistów.

Zmiany obejmą również organizację punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które będą funkcjonowały przy szpitalach I, II i III stopnia. W konsekwencji ten pomysł ma przyczynić się do skrócenia kolejek w Szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć, w których ciężko chorzy pacjenci, wymagający szybkiej interwencji medycznej, czekali w jednej kolejce z osobami lżej chorymi.

Teraz osobom z tej drugiej kategorii szpitale mają zapewnić pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki medyczne zakwalifikowane do sieci mają zagwarantowaną czteroletnią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Finansowane są w formie ryczałtu, wyliczanego na podstawie wykonanych i sprawozdanych świadczeń we wcześniejszym okresie rozliczeniowym.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że zmiany dotyczące finansowania szpitali są dobrze przygotowane, a placówki dostaną więcej środków niż otrzymywały dotychczas. – Wydaje się, że perspektywa na przyszły rok też jest niezła, chociaż oczywiście ciągle zabiegamy o to, aby finansów w służbie zdrowia było więcej – zauważył.

Szpitale podzielono na kilka poziomów. Do I stopnia zakwalifikowały się 283 placówki. Szpitali II stopnia, które realizują bardziej skomplikowane świadczenia, jest 96. Do szpitali III stopnia włączono 62 placówki będące wieloprofilowymi szpitalami specjalistycznymi. Poza tym w sieci znalazło się 20 szpitali onkologicznych, 30 pulmonologicznych, 13 pediatrycznych i 90 placówek ogólnopolskich (instytutów oraz szpitali klinicznych). Według zapewnień resortu zdrowia, w sieci są szpitale mające dla pacjentów szczególne znaczenie w dostępności do świadczeń medycznych.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP