27 maja 2024

Za zasługi dla ochrony zdrowia. Odznaczenia dla samorządowców

53 osoby działające na rzecz samorządu lekarskiego otrzymały odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” w 2020 r.

Foto: gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski

Przyznano je na wniosek prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi, po wcześniejszym zgłoszeniu propozycji kandydatów do odznaczenia przez okręgowe izby lekarskie. Wszystkie kandydatury zawarte we wniosku zostały zaakceptowane przez MZ.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez ministra zdrowia. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

  • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
  • ochrony zdrowia ludności;
  • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;
  • profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;
  • kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;
  • wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;
  • wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;
  • rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;
  • rozwoju farmacji szpitalnej;
  • wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.