16 czerwca 2024

Zagłosowali wbrew resortowi sprawiedliwości. Lekarze są zadowoleni

Wczoraj Komisja nadzwyczajna ds. nowelizacji prawa karnego przegłosowała, wbrew stanowisku resortu sprawiedliwości, poprawkę wycofującą się z zaostrzenia odpowiedzialności karnej w art. 155. Czy to przełom w sporze toczonym ze środowiskiem lekarskim?

Foto: Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

W czwartek 9 czerwca Komisja nadzwyczajna ds. nowelizacji prawa karnego przegłosowała – co ważne, wbrew stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości – poprawkę wycofującą się z zaostrzenia odpowiedzialności karnej za art. 155 Kodeksu karnego (chodzi o nieumyślne spowodowanie śmierci). Poprawkę zgłosił poseł Bartłomiej Dorywalski z Prawa i Sprawiedliwości oraz posłowie Koalicji Obywatelskiej. Nikt nie głosował przeciw tej poprawce, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

O ważnym dla środowiska lekarskiego głosowaniu poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Wejście w życie projektowanych zmian w Kodeksie karnym oznaczałby dla lekarzy zwiększenie ryzyka bezwzględnego więzienia za nieumyślny błąd medyczny. „Samorząd z zadowoleniem przyjął informację o wynikach głosowania w sejmowej komisji i liczy, że podczas dalszej ścieżki legislacyjnej ten szkodliwy dla lekarzy i pacjentów pomysł nie zostanie przywrócony” – czytamy w komunikacie na stronie NIL.

Jak wskazuje samorząd lekarski, niezaostrzanie Kodeksu karnego (przy niezmiennie istniejącej odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarzy) stanowi dobry prognostyk w kontekście postulowanego przez lekarzy wprowadzenia systemu opartego na bezpieczeństwie leczenia, koncentrującego się na szybkiej ścieżce rekompensaty dla pacjenta oraz identyfikowaniu i eliminowaniu błędów w przyszłości. „Zaostrzenie Kodeksu karnego nakładałoby dodatkową presję potęgującą zjawisko medycyny asekuracyjnej oraz spychałoby na margines kwestię jakości w opiece zdrowotnej” – wskazuje Naczelna Izba Lekarska.

Słowa kluczowe: