12 lipca 2024

Zalecenia pocovidowe: współautorem Polak

W „Nature” ukazały się wyniki badania na temat strategii minimalizacji skutków przyszłych pandemii. Liczący 386 ekspertów ze 100 krajów panel, dzięki badaniu prowadzonemu metodą Delphi, opracował listę zaleceń, które pozwolą bronić się przed pandemią bez zwiększania obciążeń społecznych.

Foto: pixabay.com

Z grona polskich naukowców w panelu uczestniczył prof. dr hab. Mariusz Gujski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM. Wypracowane zalecenia oficjalnie zaaprobowało ponad 150 organizacji na całym świecie.

Long COVID nadal stanowi duże zagrożenie dla rekonwalescentów i nie poddaje się leczeniu. Wirus ciągle mutuje, więc potencjalnie może omijać bariery wytworzone podczas szczepień. Z tych powodów autorzy badania nadal uważają COVID-19 za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie.

– Każdy kraj zareagował inaczej i często nieodpowiednio, co w znacznej mierze wynikało z braku porozumienia, a także jasno określonych celów – powiedział prof. Jeffrey V. Lazarus, badacz ISGlobal i koordynator badania. Aby wypracować globalny konsensus, który pozwoliłby w przyszłości uniknąć poważnych błędów, prof. Lazarus i jego współpracownicy przeprowadzili badanie, które zakłada osiągnięcie przez uczestników – międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin – wysokiego poziomu porozumienia w procesie udzielania odpowiedzi na zadane pytania badawcze.

Powstało 41 tez i 57 zaleceń zgrupowanych w sześciu obszarach: komunikacja, system opieki zdrowotnej, szczepienia, profilaktyka, terapia oraz nierówny dostęp do opieki medycznej. – Wyniki panelu wskazują, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak pracować, żeby następnym razem działać skuteczniej. Dotyczy to zarówno ewentualnej groźnej mutacji COVID-19, której pojawienia się nie można wykluczyć, jak i – szerzej – scenariusza reagowania na wybuch każdej pandemii – powiedział prof. Mariusz Gujski z WUM.

Trzy najważniejsze zalecenia ekspertów to:

  • wspólna strategia dla całego społeczeństwa, co pozwoli uniknąć rozpraszania wysiłków,
  • koordynacja działań między poszczególnymi ministerstwami w celu zapewnienia większej efektywności systemu opieki zdrowotnej,
  • utrzymanie koncepcji „szczepienia plus” obejmującej masowe szczepienia przeciw COVID-19, a także inne środki profilaktyczne, jak również dostęp do optymalnego leczenia i wsparcia finansowego.

– Położyliśmy nacisk przede wszystkim na zalecenia dotyczące zdrowia i polityki społecznej, które można wdrożyć w ciągu miesięcy, a nie lat, aby jak najszybciej wyeliminować zagrożenie dla zdrowia publicznego, jakim wciąż jest pandemia COVID-19 – poinformował Quique Bassat, badacz ICREA w ISGlobal i współautor opracowania.

Źródło: WUM