16 lipca 2024

Zaliczanie stażu podyplomowego w stanie zagrożenia epidemicznego

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zasad zaliczania stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest świadome, że wyjątkowa sytuacja, jaka ma miejsce obecnie w Polsce w związku z epidemią koronawirusa, wpływa na sposób, w jaki lekarze i lekarze dentyści będą odbywać staż podyplomowy.

W ocenie Prezydium NRL lekarze, którym przyszło odbywać ten staż podyplomowy w nadzwyczajnie zmienionych warunkach, nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji takiej sytuacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w zaistniałej, nadzwyczajnej sytuacji koordynatorzy stażu powinni zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii Covid-19, a okręgowe rady lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.