23 maja 2024

Zamieszanie wokół terminu LEK i LDEK

W związku z informacją o zmianie w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych daty zamknięcia składania w obecnej sesji wniosku o zdawanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego z 15 lipca na 30 czerwca, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zaapelował o przywrócenie poprzednio obowiązującego terminu.

Zamieszanie wokół terminu LEK i LDEK

Foto: pixabay.com

„Pragnę zauważyć, że w wielu uczelniach medycznych ostatni egzamin dla studentów jest organizowany w ostatnich dniach czerwca lub nawet na początku lipca. Zatem wprowadzenie zmiany spowoduje, że tegoroczni absolwenci niektórych uczelni nie będą w stanie złożyć w CEM zaświadczeń z OIL o wpisaniu do rejestru i nie będą mogli przystąpić do LEK i LDEK na jesieni” – napisał w piśmie skierowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zmiana terminu wywołuje protesty studentów ostatniego roku medycyny i stomatologii.

„Konsekwencją wprowadzenia wymienionej zmiany terminu może być niewielka liczba przystępujących do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 r. Moim zdaniem nie należy zmieniać zasad w sposób utrudniający spełnienie wymogów ponieważ stwarza to uzasadnione wrażenie, że informatyzacja systemu kształcenia lekarzy zamiast ułatwiać, raczej skomplikuje i utrudni ten proces” – podkreślił prezes NRL i zaapelował o powrót do poprzedniego terminu.

Termin wnioskowania o przystąpienie do LEK i LDEK wynika z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W opublikowanym wczoraj na stronie resorcie komunikacie czytamy m.in., że przepisy, w których ustalono termin aplikowania do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 r. zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia prawie dwa lata temu. „Zatem to nieprawda, że ktokolwiek, a w szczególności studenci/absolwenci kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego, zostali zaskoczeni tą zmianą” – tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

„Aby zmienić termin egzaminów należy znowelizować ustawę. Proces legislacyjny trwa” – podkreśla resort zdrowia.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą (art. 26 ust. 2) wnioski o przystąpienie do LEK lub LDEK można składać w systemie SMK od 1 maja do 30 czerwca 2017 r. Jest to przepis przejściowy i jednorazowy, dotyczy tylko zgłoszeń do sesji jesiennej LEK i LDEK, która odbędzie się w 2017 r. Natomiast w kolejnych latach zgłoszenia do LEK albo LDEK będą przyjmowane w następujących terminach:

  • do 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 30 września;
  • do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów zaplanowanych od 1 do 28 lutego.

Źródło: NIL, MZ


Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.