18 lipca 2024

Zapłaciłeś składki przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej?

Niektórzy przedsiębiorcy zdążyli zapłacić marcowe składki zanim przepisy tarczy antykryzysowej dały im możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłat. Czy mogą teraz odzyskać „nadpłacone” składki?

Foto: Krystian Maj / KPRM

– W zasadzie zwolnienie dotyczy tylko tych składek, które nie zostały zapłacone, ale składka marcowa jest wyjątkiem. Przedsiębiorcy mogą dostać zwolnienie z opłaty za marzec również wtedy, gdy pieniądze już na konto ZUS wpłynęły – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące, czyli marzec, kwiecień i maj, a wcześniej zapłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych pieniędzy najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Mowa o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za wcześniejsze miesiące. – Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec, to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące obejmujące marzec, kwiecień i maj 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50 proc. ich łącznej kwoty. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie złożony wniosek, trzeba będzie opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.