22 kwietnia 2024

Zastawka to życie. O rozwoju kardiologii na THT Poland (foto)

W pierwszych dniach marca środowiska medyczne oraz decydenci dyskutowali o możliwości rozwoju kardiologii interwencyjnej, potrzebie stworzenia innowacyjnych Centrów Doskonałości w Polsce oraz konieczności prowadzenia ogólnopolskich rejestrów procedur medycznych.

Foto: Marta Jakubiak

Podczas piątej edycji Konferencji Przezcewnikowego Leczenia Chorób Serca – THT Poland specjaliści kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, przedstawiciele organizacji pacjentów i administracji publicznej, a także eksperci zarządzania i ochrony zdrowia oraz nowych technologii, wzięli udział w sesji: „Leczenie strukturalnych chorób serca w Polsce”.

Paneliści dyskutowali o innowacyjnych procedurach i technologiach w kardiologii interwencyjnej oraz o możliwościach ich zastosowania w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce. Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, podkreślił, że w Polsce już 25% wszystkich zabiegów wymiany zastawki aortalnej jest wykonywanych małoinwazyjną techniką przezcewnikową – TAVI.

– Do zwiększenia ilości zabiegów TAVI z pewnością przyczyniła się kampania społeczna „Stawka to Życie. Zastawka to Życie” – zapewniał jeden z jej twórców i koordynatorów, prof. Adam Witkowski, prezes – elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współdyrektor THT. – Liczba zabiegów TAVI wzrosła dzięki kampanii z 453 do ponad 1000 w niecałe trzy lata. Rok 2017 był kolejnym, w którym zanotowano ponad dwudziestoprocentowy wzrost ilości tych procedur – dodaje.

Eksperci byli zgodni, że pomimo pozytywnego trendu w Polsce zabiegów TAVI wykonywanych jest wciąż za mało. Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, szacuje, że do 2025 roku w Polsce osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły już 23% społeczeństwa, a liczba hospitalizacji w oddziałach kardiologicznych sięgnie 600 tysięcy rocznie. Takie szacunki już dzisiaj wymuszają zwiększenie nakładów na kardiologię i poszukiwanie nowych metod leczenia pacjentów – zauważył Maciej Miłkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych, dodając, że w 2017 roku wydatki te sięgały 1 mld zł.

Dr Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia, przekonywał zebranych podczas THT 2018 gości, że kardiologia i onkologia to dwa główne priorytety rządu premiera Mateusza Morawieckiego i podkreślił, że w Ministerstwie Zdrowia trwają właśnie prace nad jedną z kluczowych ustaw w tym zakresie, dotyczącą rejestrów usług medycznych. – Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych w Polsce procedur medycznych pozwolą lepiej planować wydatki związane z ochroną zdrowia w Polsce oraz wpłyną na lepszą ocenę ich efektywności – podkreślił dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Z punktu widzenia pacjentów, których reprezentowała Ewa Borek, prezes Fundacji My Pacjenci, rejestry stanowić mogą doskonałą bazę wiedzy o skuteczności leczenia w poszczególnych ośrodkach w kraju i pozwolą pacjentom na wybór placówki z najlepszymi wynikami terapii. Wiele uwagi w debacie podczas Konferencji THT 2018 poświęcono zagadnieniu utworzenia w Polsce Centrów Doskonałości (ang. Centres of Excellence), których głównym zadaniem byłoby tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych procedur oraz technologii medycznych połączone z kompleksową opieką kardiologiczną i kardiochirurgiczną nad pacjentami.

– Centrów tych powinno być kilka i powinny być one zlokalizowane w różnych regionach kraju. Powinny mieć zapewnione stałe finansowanie, a także możliwość wprowadzania do Polski istniejących na świecie rozwiązań i ich dostosowywania do polskich realiów. Finansowanie niekomercyjnych badań naukowych i warunki ich prowadzenia, które oferują aktualnie Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, są w tym zakresie niewystarczające – przekonywał prof. Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Wojciech Wojakowski, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zwrócił uwagę zebranych, jak ważna jest współpraca wszystkich środowisk medycznych. Postulował, aby procedury realizowane w Centrach Doskonałości, weszły do koszyka świadczeń w ramach Narodowego Programu Zdrowego Serca, o co walczy Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Prezes zarządu Izby Polmed Robert Rusak zapewnił zaś, że polski przemysł medyczny w dalszym ciągu będzie wspierał rozwój innowacji w polskiej kardiologii, organizując szkolenia i warsztaty dla lekarzy.

Dyrektorami konferencji THT Poland 2018 byli: prof. Adam Witkowski i dr Maciej Dąbrowski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie, prof. Andrzej Ochała z III Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach, a także dr Radosław Parma z III Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. „Gazeta Lekarska” była patronem medialnym tego wydarzenia.