22 kwietnia 2024

Zawał serca: nasza reakcja musi być natychmiastowa

Pod patronatem honorowym małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy i pod honorowymi auspicjami ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego ruszyła kampania Zawał serca – Czas to Życie.

Inauguracja kampanii Zawał serca – Czas to Życie w Pałacu Prezydenckim

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, koordynator kampanii, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:

– Jako organizatorzy kampanii społecznej Zawał serca – Czas to Życie, liczymy, że dostarczy ona Polakom wiedzy na temat tego, jak postępować w przypadku podejrzenia zawału serca i tym samym przełoży się na właściwe reakcje w realnym życiu. Jest to nie tylko w interesie samych pacjentów, ale także nas – lekarzy kardiologów. Ponieważ im szybciej jesteśmy w stanie udzielić pomocy medycznej, tym lepsze możemy uzyskać wyniki leczenia.

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu:

– Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że już od pierwszych minut zawału w sercu powstają nieodwracalne zmiany, które postępują z upływem czasu. Będą one mieć znaczący wpływ na szanse przeżycia oraz jakość życia chorego po zawale. Wielu z nas uważa, że zawał serca ich nie dotyczy i nawet gdy objawy wskazują na początek zawału, zwlekają z reakcją tak długo, jak to tylko możliwe. Czasem kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt godzin. Tymczasem w przypadku zawału serca reakcja musi być natychmiastowa, bo im szybciej chory trafi w ręce specjalistów, tym większe są jego szanse na przeżycie, a także na normalne życie po zawale.

Edward Korbel, dyrektor SW Research:

– Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że 3/4 Polaków prawidłowo wskazuje, iż ból w klatce piersiowej może oznaczać zawał lub inne problemy z sercem. To dobra wiadomość, ponieważ znajomość objawów jest warunkiem wezwania pomocy. Mniej optymistycznie nastrajają odpowiedzi dotyczące szybkości reakcji w sytuacji podejrzenia zawału. Aż 3/4 badanych przyznało, że nie zareagowałby „natychmiast”, ale później, a prawie co piąta osoba nawet następnego dnia.

Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów:

– Wiedza ratuje zdrowie i życie to motto naszych działań edukacyjnych na rzecz pacjentów, idealnie wpisuje się także w przesłanie kampanii Zawał Serca – Czas to Życie, w ramach której podkreślamy jak świadomość prostych zasad postępowania przy podejrzeniu zawału serca może uratować życie setkom osób rocznie. Będąc partnerem społecznym kampanii, chcemy nieść to przesłanie za pośrednictwem organizacji pacjentów, dalej do społeczeństwa, kobiet i mężczyzn, bez względu na wiek. W obecnych warunkach każda osoba z zawałem serca ma szanse na skuteczne leczenie i życie bez powikłań, liczy się czas reakcji. Zachęcam wszystkich do poparcia i aktywnego włączenia się do akcji Zawał Serca – Czas to Życie!