23 czerwca 2024

Zawód, który niszczy psychikę

Brak równowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem, prześladowanie i nękanie, depresja i myśli samobójcze, natłok administracyjnych obowiązków, niespełnienie zawodowe – oto obraz wyłaniający się z ogólnokrajowego sondażu przeprowadzonego wśród kanadyjskich lekarzy opublikowanego pod koniec sierpnia przez Canadian Medical Association.

Foto: pixabay.com

Wyniki „National Physician Health Survey” są niepokojące. Sześciu na dziesięciu badanych stwierdziło, że ich zdrowie psychiczne jest w gorszej kondycji niż przed pandemią COVID-19. Dużym problemem jest depresja i odczuwanie niepokoju. Ponad połowa lekarzy czuje się wypalona zawodowo. Więcej niż 1/3 miała myśli samobójcze.

Przeszło połowa ankietowanych ma problem z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Niemal 80 proc. respondentów nie jest spełniona zawodowo. 78 proc. badanych doświadczyło prześladowania/nękania podczas pracy, z czego aż u 40 proc. nie była to sytuacja incydentalna. Ankietowani skarżyli się też na natłok pracy związany z wypełnianiem obowiązków administracyjnych (muszą przez to pracować średnio ok. 10 godzin tygodniowo dodatkowo).

Sondaże NPHS są przeprowadzane cyklicznie od 2017 r. Jeszcze przed wybuchem pandemii ich wyniki pokazywały, że wykonywanie zawodu lekarza może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne pracujących, a COVID-19 sprawił, że to ryzyko się nasiliło. Dr Alika Lafontaine, prezes CMA, podkreśla, że najnowsze dane NHPS po raz kolejny pokazują, jak tragiczna jest sytuacja w kanadyjskiej opiece zdrowotnej.

Badanie przeprowadzono na grupie 4 tys. lekarzy i studentów medycyny w okresie październik-grudzień 2021 r.

Źródło: CMA