28 lutego 2024

Zawody medyczne reagują w sprawie tragedii szpitalu w Nowym Targu

Prezesi samorządu zawodów medycznych, w tym m.in. szef samorządu lekarskiego, uważają, że tragedia związana ze śmiercią ciężarnej pacjentki w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, do której doszło w nocy z 23 na 24 maja, wymaga przeprowadzenia bezstronnego postępowania wyjaśniającego i śledztwa prokuratorskiego.

Foto: pixabay.com

Chodzi o śmierć 33-latki, która trafiła do szpitala w Nowym Targu po odpłynięciu wód płodowych w piątym miesiącu ciąży i zmarła po trzech dniach z powodu wstrząsu septycznego. Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, później akta sprawy trafiły do Prokuratury Krajowej, która zdecydowała o przekazaniu jej do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

„Niezależnie od tego, konieczne jest przeprowadzenie postępowań wyjaśniających przez piony odpowiedzialności zawodowej w poszczególnych zawodach medycznych i wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych w przypadku stwierdzenia zaniedbań lub działalności niezgodnej z etyka zawodowa. To także najwyższy czas do pogłębionej refleksji nad skutkami obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego, jego wykładni oraz panującej kultury strachu. To najwyższy czas do wypracowania standardów, które zapewnią pacjentkom bezpieczeństwo” – czytamy w stanowisku prezesów samorządu zawodów medycznych.

W dokumencie wyrazili stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi polityków, godzących w dobre imię personelu medycznego. „Wszelkie próby generalizacji i insynuacji, obarczające winą pracowników medycznych za skutki obowiązującego prawa aborcyjnego są niesprawiedliwe. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność” – napisali. Jednocześnie podkreślili, że obowiązkiem i zadaniem wszystkich zawodów medycznych jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, a służba życiu i zdrowiu ludzkiemu stanowi fundament zasad etyki zawodowej.

Wspólne stanowisko w sprawie tragedii Nowym Targu wydali: Tomasz Dybek, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Zostało ono opublikowane m.in. na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.