22 kwietnia 2024

Zbędna asysta personelu medycznego

Prezydium NRL negatywnie ocenia wymóg asysty lekarza, pielęgniarki albo ratownika medycznego w sytuacji doprowadzania nieletniego do zakładu leczniczego po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego nieletniemu na powrót do zakładu leczniczego.

Foto: pixabay.com

Przewiduje to treść art. 228 ust. 5 projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wymóg zapewnienia asysty personelu medycznego w każdej sytuacji opisanej w art. 228 ust. 5 jest zbędny, nadmiarowy i będzie zaburzał pracę zakładów leczniczych angażując – bez merytorycznego uzasadnienia – personel medyczny w realizację zadań związanych z transportem nieletnich.