3 marca 2024

Zbliża się XV Krajowy Zjazd Lekarzy

W dniach 12-14 maja w Warszawie odbędzie XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, KZL jest jednym z organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

XIV KZL (25 maja 2018 r.). Foto: Marta Jakubiak/Gazeta Lekarska

W zjeździe uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów NIL. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów.

Informacje organizacyjne dla delegatów są udostępnione na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej pod adresem https://nil.org.pl/izba/krajowy-zjazd-lekarzy/xv-krajowy-zjazd-lekarzy.

Nasza redakcja, tak jak cztery i osiem lat temu, będzie relacjonowała Krajowy Zjazd Lekarzy na żywo za pośrednictwem portalu internetowego, a także po raz pierwszy na Facebooku. Zapraszamy!