23 maja 2024

Zdrowe Chiny i sztuczna inteligencja

W październiku ubiegłego roku chiński rząd zatwierdził plan działania pn. „Healthy China 2030” („Zdrowe Chiny” 2030), w ramach którego zobowiązał się, że znacząco poprawi zdrowie swoich obywateli w ciągu najbliższych 15 lat.

chiny medycyna

Foto: pixabay.com

Inicjatywa ta wpisuje się w plany pogłębiania reform strukturalnych po stronie podaży w 2017 roku dzięki znacznemu zmniejszaniu nadwyżek produkcji i zwiększaniu skutecznej podaży, co będzie wymagało zaostrzenia wymogów w branży opieki zdrowotnej.

Według prognoz opublikowanych w ostatnim raporcie przygotowanym przez firmę McKinsey & Co., skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku opieki zdrowotnej w Chinach ma wynieść ok 12% i do roku 2020 osiągnąć wartość biliona dolarów, podczas gdy w 2011 roku wynosiła ona „tylko” 357 miliardów dolarów.

Okres następnych 15 lat ma charakteryzować się wzrostem inwestycji i zmianami w sektorze opieki zdrowotnej Chin.

Uwzględniając kluczowe przemiany technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, organizatorzy konferencji „Healthcare China 2017” zaprosili m.in. dyrektora generalnego jednej z wiodących spółek informatycznych, który ma wygłosić prelekcję pt. „Przyszłość sztucznej inteligencji w przemyśle medycznym”. Branżowi eksperci będą również rozmawiać o tendencjach rynkowych i poddawać analizie programy rządowe ukierunkowane na promowanie wielopoziomowego systemu opieki zdrowotnej, zapewnienie skutecznych dostaw leków i gospodarowania nimi.

Chiński rynek opieki zdrowotnej przyciąga coraz więcej inwestycji ze strony inwestorów z całego świata zainteresowanych wejściem na chiński rynek lub zwiększeniem swojej obecności na nim.

Targi „Healthcare China 2017”, w których weźmie udział sześćdziesiąt obecnie najbardziej innowacyjnych firm z sektora opieki zdrowotnej w Chinach i co najmniej 500 wpływowych prezesów spółek i partnerów czołowych firm inwestycyjnych, dostarczą firmom medycznym okazji do zaprezentowania wysokiej jakości swoich wyrobów i procesów technologicznych, jak również do zapoznania się z chińskimi przepisami i procedurami obowiązującymi w tym sektorze.

Źródło: Centrum Prasowe PAP


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali. O tym, co zmieni się z punktu widzenia lekarzy i pacjentów, piszemy tutaj.