27 maja 2024

Zdrowie – największa inwestycja i kapitał

Podczas drugiej edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” (26-27 października) odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej.

Foto: Youtube / screen

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.

W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces.

Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze, następnym pokoleniom”. Tak motto tegorocznego wydarzenia przedstawił prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący rady programowej kongresu.

– Główne przesłanie dotyczy edukacji społecznej, bez której same kadry i nawet, o co nie będzie łatwo, większe nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które musimy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla nas wszystkich. Liczę, że jako grono uznanych specjalistów, autorytetów w nauce, medycynie, kulturze, sporcie i innych obszarach będziemy systematycznie zmieniać nasze otoczenie. Liczę także, że będziemy w tym kreatywni i zdolni przekonać do naszych idei coraz większą część społeczeństwa. Nie robimy tego tylko dla innych. Robimy to również dla siebie – powiedział prof. Skarżyński.

Podczas kongresu mówiono m.in. o działaniach, które są podejmowane na rzecz ochrony i ratowania zdrowia Polaków. Z kolei dyrektorzy instytutów medycznych rozmawiali o miejscu instytutów nadzorowanych przez resort zdrowia w okresie pandemii COVID-19. Jedna z debat poświęcona została temu, jak wobec wyzwań współczesnej medycyny wygląda polska nauka na tle nauki światowej. Nie zabrakło też dyskusji o nauczaniu przed- i podyplomowym w tym trudnym czasie. Formułę tegorocznego kongresu rozszerzono o transmitowane przez internet panele, które odbywały się w dziewięciu ośrodkach akademickich: w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu.

Rozmawiano m.in. o rozwoju zastosowań technik komputerowych w medycynie, jak lepiej leczyć chorych po transplantacji nerki, prezentowano wybrane badania epidemiczne prowadzone w danym ośrodku. Swoje przesłania z Polski dla Polaków skierowali online przedstawiciele miast – współorganizatorów Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020. Ostania debata, kończąca drugi dzień kongresu, poświęcona była roli mediów w czasie pandemii. Zwrócono uwagę, jak ważne jest, by przekaz dziennikarski był rzetelny, bazował na sprawdzonych informacjach, czerpanych z wiarygodnych źródeł. „Gazeta Lekarska” aktywnie wzięła w niej udział.

Mata Jakubiak