18 maja 2024

Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek

„Zdrowie społeczeństwa to inwestycja, a nie wydatek” – pod takim hasłem w dniach 28-29 listopada odbył się V Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego we Wrocławiu.

Foto: archiwum DIL

Eksperci dyskutowali m.in. o poprawie jakości i źródłach finansowania ochrony zdrowia oraz jej niezależności od polityki.

– Solidarnie wydajemy, ale niesolidarnie wpłacamy – podkreślił prezes NRL prof. Andrzej Matyja, odnosząc się m.in. do wysokości składek rolników i przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że podział środków finansowych wymaga narodowego konsensusu i należałoby oddzielać wydatki na zdrowie publiczne od medycyny interwencyjnej.

Podkreślił, że trzy najważniejsze obszary w ochronie zdrowia, wzajemnie wpływające na siebie, to: finansowanie, organizacja systemu oraz zasoby kadrowe, a wpływając na jeden z nich, trzeba baczyć na konsekwencje w pozostałych. Przewodniczącym komitetu naukowego i organizacyjnego kongresu był prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. Andrzej M. Fal.