27 maja 2024

Zespół ministra zdrowia ds. monitorowania i prognoz

Przy ministrze zdrowia działa specjalnie powołany zespół, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz porównywanie danych różnych klas modeli epidemiologicznych i podejść do prognozowania epidemii.

4 listopada, minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie konferencji prasowej nt. wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa. Foto: Adam Guz/KPRM

W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych (Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Instytutu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia), a także zespołów ekspercko-badawczych.

Do głównych zadań zespołu należy:

  • zbieranie zapotrzebowania i udostępniania danych zespołom badawczym,
  • przygotowywanie cotygodniowych krótko- i średnioterminowych prognoz rozwoju epidemii,
  • przygotowywanie prognoz wariantowych.

„Przetwarzane dane dotyczą m. in. zachorowań, zgonów, wykonanych testów itp. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Dzięki temu rząd reaguje na bieżąco, a wprowadzane zasady i obostrzenia odzwierciedlają aktualną sytuację epidemiologiczną i różne scenariusze jej rozwoju” – czytamy na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl.

Zespół powołano wkrótce po tym, gdy na czele resortu stanął Adam Niedzielski, na mocy zarządzenia ministra zdrowia z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.