21 maja 2024

Zgłoszenia pracowników ochrony zdrowia na szczepienia (online)

Do 28 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach.

Foto: pixabay.com

Kto należy do priorytetowej grupy?

  • pracownicy szpitali węzłowych
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia? Za pośrednictwem formularza online, który znajdziesz na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl. Po jego wypełnieniu dane pracowników trafią bezpośrednio do wskazanego szpitala węzłowego, który w następnym etapie umówi indywidualne terminy szczepień.