18 lipca 2024

Zielona Góra: nowa baza lotniczego pogotowia

We wtorek odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Zielonej Górze. Ratownicy, piloci i lekarze mają wreszcie doskonałe warunki do pracy. Koszt budowy bazy wyniósł ponad 5 mln zł.

Do tej pory zespoły dyżurowały w wynajmowanym budynku, który nie był zbudowany z myślą o załogach HEMS (ang. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego). Hangar dla śmigłowca ratunkowego znajdował się w znacznej odległości od pomieszczeń operacyjnych i trzeba go było współdzielić ze statkami powietrznymi innych służb.

Prace budowlane ruszyły w 2012 roku. W ramach inwestycji wybudowano obiekt z pomieszczeniami socjalno-operacyjnymi dla załogi i hangarem o łącznej powierzchni prawie 700 m2. Śmigłowiec jest wysuwany z nowego hangaru na elektrycznej platformie. Pozwala to szybko i bezpiecznie go przesuwać bez konieczności używania ciągnika. W otoczeniu bazy wybudowano stację paliw, drogi dojazdowe i chodniki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2010-2013 realizował w dwóch etapach w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt indywidualny „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. Projekt ten był współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach etapu I wybudowanych lub wyremontowanych oraz doposażonych zostało 6 baz HEMS: w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Sanoku, Suwałkach, Zielonej Górze, a także Stacja Obsługi Technicznej w Szczecinie. W ramach etapu II wybudowane zostały 4 bazy HEMS w Gdańsku, Kielcach, Krakowie i we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu to 68,28 mln zł, z czego 85% stanowiły środki unijne, pozostałą część sfinansowało Ministerstwo Zdrowia.