18 lipca 2024

Zjazd Polonii Medycznej. Z całego świata do Olsztyna

Zapraszamy w pierwszych dniach czerwca (1-4.06) do stolicy Warmii, na IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich oraz XI Kongres Polonii Medycznej. Podczas obrad w Olsztynie zaproponujemy podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego zjazdu – „Wyzwania Współczesnej Medycyny”.

Olsztyn. Foto: Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Prof. Sergiusz Nawrocki, prorektor CM UWM i kierownik Katedry Onkologii UWM, zaprasza do Komitetu Naukowego osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i za granicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie.

Federację Polonijnych Organizacji Medycznych w Komitecie Naukowym ma reprezentować prof. Maria Siemionow z Uniwersytetu Illinois w Chicago, wybitna chirurg, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za pierwsze przeszczepienie twarzy.

Zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli też m.in. prof. Teresa Whiteside z Uniwersytetu w Pittsburgu (zajmuje się immunologią nowotworów, która zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne w ostatniej dekadzie), prof. Paweł Kaliński z Roswell Park Comprehensive Cancer Centre (onkolog i immunolog zajmujący się modulacją odpowiedzi immunologicznej i jej integracją z klasycznymi metodami leczenia nowotworów – chirurgią, chemioterapią i radioterapią), prof. Marcin Mycko, szef Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne UWM (neurolog zajmujący się rolą modulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym) oraz dr hab. Leszek Gromadziński, prof. UWM i dziekan wydziału lekarskiego CM UWM (kardiolog zajmujący się m.in. mechanizmami prowadzącymi do wyjaśnienia patofizjologii zawału serca w modelu zwierzęcym).

Z radością przyjęliśmy wiadomość, że nasz zjazd objęła patronatem Lady Blanka Rosenstiel, Konsul Honorowy RP, założycielka i prezes American Institute of Polish Culture.

Interdyscyplinarnie

Światowe zjazdy lekarzy polskich z założenia mają charakter interdyscyplinarny. Nie zabraknie ciekawych referatów z różnorodnych dziedzin. Planujemy dla uczestników szeroką ofertę tematyczną, która da szansę prześledzić najnowszą wiedzę medyczną, m.in. z zakresu chirurgii małoinwazyjnej.

Stomatolodzy też otrzymają dedykowane im sesje. „Wyzwania Współczesnej Medycyny” to również medycyna katastrof, zagadnienie, które przybliży mam dr hab. Mariusz Goniewicz, przewodniczący Komisji Bioetyki NRL z Wojskowej Izby Lekarskiej. W codziennej praktyce lekarskiej nie można zapomnieć o chorobach zakaźnych i odzwierzęcych, które przygotują dla nas specjaliści z medycyny weterynaryjnej, w tym również zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, jak żywność pochodzenia zwierzęcego jako zagrożenie dla człowieka.

Zaplanowane są też sesje dla młodych naukowców, aby – zgłaszając referaty – mogli być nie tylko słuchaczami, ale też aktywnymi uczestnikami kongresu. Z wielką radością przyjęliśmy list od Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, deklarujący gotowość i chęć współpracy. Do realizacji takiego wydarzenia, jak IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich i XI Kongres Polonii Medycznej, konieczna jest dobra wola, wzajemny szacunek i jedność środowisk medycznych.

Dokładamy wszelkich starań, by spotkanie w Olsztynie było wyjątkowe – takie, które nie tylko pogłębi więzi Polonii z Polską, ale także relacje międzyludzkie, koleżeńskie i zawodowe, pozostawiając przy tym wspaniałe, niezapomniane wspomnienia. Służyć temu będą spotkanie integracyjne, w tym VI edycja festiwalu lekarskich zespołów bluesowo-rokowych Esculap Rock.

Rok 2023 r., w którym odbędzie się IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, jest szczególny – przypada wówczas 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma i lekarza Mikołaja Kopernika, który spędził na Warmii większość swojego dorosłego, twórczego życia. Tym samym zjazd wpisuje się w kalendarz uroczystości upamiętniających to wydarzenie.

Zapraszamy do Olsztyna,

Anna Lella, prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, Sergiusz Nawrocki, prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego