18 kwietnia 2024

Złoty Krzyż Zasługi dla lekarza z Sosnowca

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zdecydował o nadaniu dr. Krzysztofowi Ślaskiemu – chirurgowi szczękowemu, delegatowi na Krajowy Zjazd Lekarzy drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej kadencji, któremu sprawy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce były zawsze bliskie, Złotego Krzyża Zasługi. Uroczystość nadania odznaczenia odbyła się 11 maja.

Milena Kruszewska z biura rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej odczytała list z gratulacjami od prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, w którym prezes NRL podkreślił, iż z wielką radością przyjął fakt, że to odznaczenie otrzymuje właśnie dr Ślaski, który tak wiele uczynił dla samorządu lekarskiego.

„(…) Składam Tobie dzisiaj wyrazy uznania za osiągnięcia w Naczelnej Radzie Lekarskiej, na której posiedzenia jeździliśmy wspólnie przez cztery lata 2001-2005 razem z Januszem Heydą, Włodkiem Majewskim, Wojtkiem Marquardtem i Staszkiem Wencelisem.

Dziękuję Ci za każdą chwilę poświęconą lekarzom dentystom w Śląskiej Izbie Lekarskiej, w której Ty – jako wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej drugiej i trzeciej kadencji – walczyłeś o godne warunki wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Dziękuję Ci za wspólne działanie w Prezydium ORL czwartej kadencji. Dziękuję za Twoje wsparcie, kiedy postanowiliśmy remontować Dom Lekarza w Katowicach i organizować Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu. Pamiętam chwile, kiedy otwieraliśmy Hotel „Pro Medico” w Warszawie i do dzisiaj, kiedy teraz tydzień w tydzień jestem tam obok, wspominam te chwile.

Podziwiam Cię za to, że zawsze byłeś wierny zasadom demokracji i sprzeciwiałeś się wszelkim zapędom autokracji tak w izbach lekarskich, jak i w innych aspektach Twojej działalności w kraju. Składam Ci przede wszystkim życzenia zdrowia i wytrwałości, by Twoja działalność na polu zawodowym i osobistym sprawiała Ci radość i satysfakcję.”.

Ustanowiony w 1923 roku Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej trzy lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo (źródło: www.prezydent.pl). Dzieli się na trzy stopnie:

  • I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
  • II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
  • III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 roku, obok dr. Krzysztofa Ślaskiego, na wniosek Wojewody Śląskiego odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego przyznano także 11 innym osobom:

  • Złoty Krzyż Zasługi: Jan Przemysław Cieślicki, Adam Mirosław Dyrda, Krystian Ludwik Frey, Janusz Marian Heyda, Grzegorz Marek Góral, Jerzy Andrzej Rdes, Tadeusz Urban;
  • Srebrny Krzyż Zasługi: Stanisław Borysławski, Józef Krupiński, Marek Stanisław Potempa, Adam Tiszler.