22 czerwca 2024

Zmiana na stanowisku prezesa PTMP

Dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM, stanęła na czele Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Nowa prezes została wybrana 20 listopada podczas Walnego Zebrania PTMP.

Aleksandra Ciałkowska-Rysz od lat stara się poprawiać sytuację medycyny paliatywnej w Polsce. Należała do grupy ekspertów, którzy opracowywali standardy z medycyny paliatywnej dla Ministerstwa Zdrowia oraz była przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Opieki Paliatywnej Ministerstwa Zdrowia.

Pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego (2004–2008) oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej (2008–2014). Od 2002 roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie. Jest również opiekunem merytorycznym Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Medycyny Paliatywnej.