19 czerwca 2024

Zmiany w Naczelnej Radzie Lekarskiej

Doktor Mariusz Malicki w dniu 15 stycznia 2016 r. został wybrany na stanowisko członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Wybory na nowego członka Prezydium NRL odbyły się w związku z wcześniejszym wyborem doktora Marka Jodłowskiego na Sekretarza NRL.

Mariusz Malicki
Foto: archiwum NIL

Doktor Mariusz Janikowski został wybrany na nowego Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL po rezygnacji z tej funkcji doktora Andrzeja Włodarczyka.

Doktor Tomasz Romańczyk został wybrany na nowego Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej NRL po wyborze dotychczasowego przewodniczącego na stanowisko Sekretarza NRL. W skład komisji weszli – również w wyniku wyborów – doktor Mieczysław Dziedzic i doktor Ryszard Mońdziel.

Więcej o ostatnim posiedzeniu NRL (m.in. o spotkaniu z dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi prof. Mariuszem Klenckim) piszemy tutaj.

KS